Doğum Yöntemleri

Normal Doğum

Doğum eylemi; rahim ağzının açılmasına neden olan ve giderek sıklaşan ve şiddeti artan kasılmalarla beraber fetus ve eklerinin dışarı atılması ile karakterize bir klinik süreçtir. Doğum eylemi 3 ana faktöre bağlıdır:

 • Uterus kontraksiyonları – itici güç
 • Fetus – yolcu
 • Doğum kanalı – yol

Normal doğum eylemi sırasında bu faktörlerden herhangi birinde sorun olduğu zaman cerrahi doğum yöntemlerine geçilir.

Doğum 3 evreden oluşmaktadır.

Evre 1: düzenli ağrıların başlamasından rahim ağzının tam olarak açılmasına ( 10cm) kadar geçen süredir. 2 faza ayrılır:

Latent faz: düzenli ağrıların başlamasından 3 – 5 cm olana kadarki bölüm

Aktif faz: rahim ağzının 3 – 5cm olmasından sonra tam açık olana kadar geçen dönemdir.

Evre 2: Rahimin tam olarak açılması ile fetusun çıkışının tamamlamasına kadar geçen süre; hiç doğum yapmamışlarda ortalama 50 dakika, daha önce doğum yapmışlarda 20 dakika sürer; epidural anestezide bu süre daha uzundur.

Evre 3: fetüsün çıkışından plasenta ve eklerinin ayrılması ve atılmasına kadar geçen süredir. 30 dakikadan uzun sürmesi anormal kabul edilir.

Anormal eylem genellikle cerrahi doğum endikasyonu olusturur. Uterus kontraksiyonları – itici güç, Fetus, anne kemik pelvis – Doğum kanalındaki uyumsuzluklar doğumdaki anormalliklere neden olan ana üç faktördür.

İtici güçteki anormallikler, rahim ağzının açılması veya silinmesine yetmeyecek şiddette rahim kasılmaları, veya 2. Evrede yetersiz istemli kas eforu.

Maternal pelvis kemik anormallikleri; pelvik darlık

Fetusun, gelişim, pozisyon veya prezentasyon anormallikleri

Fetüsün ilerlemesine engel teşkil eden ürogenital sistem yumuşak doku anormallikleri

Cerrahi Doğum Yöntemleri

 • Forseps

Anne ve fetusda travmaya neden olmadan doğumu kolaylaştırmak veya fetal başın vajende ilerlemesini hızlandırmak için kullanilan bir alettir. Forceps uygulamasında temel amaç doğumun 2. evresinin anne ve fetus üzerine olan olumsuz etkisinin düşünüldüğü durumlardır.

Anneye ait nedenler: annenin psikolojik ve fiziksel tüm enerjisinin tükendiği durumlar, ciddi kalp ve akciğer problemleri, dogumun 2. evresinin uzaması.

Fetusa ait nedenler: fetüsün sıkıntıya girmesidir.

Forceps kullanımı sırasında baş – pelvik uyusmazlığın gözden kaçması, forsepsin uygun olarak takılmadığı durumlarda komplikasyon gelişmesi kaçınılmazdır. Anne açısından forseps uygulaması sırasında vajende rahim ağzında yırtıklar, kanama görülebilir. Bebekte; kafa derisinde ve yüzde yaralanmalar, sıyrıklar, çok nadiren yüz felci, kafa kemiklerinde kırık görülebilir.

 • Vakum

Bir aplikatör yardımı ile fetusun saçlı derisine negatif basınç uygulayarak traksiyon ile anne ve fetusa zarar vermeden fetusun doğurtulmasına yardımcı bir alettir. Vakuma bağlı en çok görülen komplikasyon; çanın uygulandığı saçlı deride görülen izlerdir, kalıcı degildir. Kafa içi kanama nadiren görülebilir.

 • Sezaryan

Fetusun karın yolu ile rahime yapılan kesi ile doğurtulması için yapılan ameliyattır. Çoğu gelismiş ülkede tüm doğumların %15 – 25 kadarı sezaryen ile yapılmaktadır. Ülkemizde bu oranın %50 lerde olduğu tahmin edilmektedir. Kadınların daha geç yaşta evlenmeleri ve gebe kalmalari, daha az sayıda çocuk isteği, infertilite sorunları sezaryen oranlarını arttıran faktörlerdir.

 • Önceki sezaryen
 • Distosi
 • Fetusun yan, makat gelişi gibi prezentasyon bozukluğu
 • Fetusun sıkıntıya girmesi
 • Çoğul gebelik
 • Plasentanın rahim ağzının önünde olması durumu
 • Plasentanın bebek doğmadan erken ayrılması
 • Fetal hastalıkları, maternal sebepler

Uygulanacak anestezi, genel anestezi veya rejyonel anestezi ( epidural, spinal veya kombine) olabilir.

Sezaryen major bir cerrahi girişim olduğu için diğer batın ameliyatlarında görülen tüm komplikasyonlar görülebilir. Kanama, enfeksiyon, akciğer problemleri, mesane yaralanması, pıhtı atması, anestezi ile ilgili komplikasyonlar görülebilir. Daha geç dönemde yapışıklıklara bağlı barsak tıkanmaları, bir sonraki gebelikte rahim kesi yerinin açılması. Sezaryen ile doğan bebeklerde akciğer problemleri daha sık görülür. Akciğer hacmi daha az ve solunum yolu direnci vajinal yolla doğan bebeklere göre sezaryende daha fazladır.

 • Epidural Anestezi ile Doğum

Epidural anestezi doğum sırasında annenin koopere ve uyanık kalmasını sağlarken doğuma katkıda bulunmasına olanak verir. Diger anestezi yöntemleri ile karşılaştırıldığında fetusda ilaca bağlı depresyon ve annede aspirasyon riski daha azdır.

Epidural anestezi, normal dogum sırasında rahim ağzı yaklasık 4 cm açıklığa erişildiğinde uygulanir. Ayrica sezaryen için de anestezi yöntemi olarak kullanılmaktadır.

Epidural katater takılırken oturur poziyonda veya yan yatar posizyonda olunmalıdır. Epidural uygulanacak alan steril solüsyon ile silinir özel iğne aracılığı ile epidural aralığa girilerek katater yerleştirilir ve ilaç verilir.

En önemli komplikasyonlar;

 • Annede ani tansiyon düşmesi
 • Doğumun 2. Evresinde annenin yeterli ıkınamaması( ağrı hissetmedigi için); sonuç olarak operatif doğum riskinin artması
 • Annede ateş
 • İdrar retansiyonu
 • Baş ağrısı
 • Geçici sırt ağrıları
 • Epidural uygulanmasina bağlı sinir hasarı, kanama ve enfeksiyon oldukça nadir karşılaşılabilecek komplikasyonlardir.