Kürtaj

Kürtaj Ankara

Kazımak anlamına gelen kürtajın yapılma amacı rahim içindeki oluşumların, dokuların alınması, tahliyesidir. Kürtaj için kullanılan bir terim de İngilizce Dilatation and Curretage kelimelerinin baş harflarinden oluşan D&C dir.

KÜRTAJ denildiği zaman istenmeyen gebeliklerin sonlandırılması akla gelse de KÜRTAJ işlemi istenen ancak sağlıkla büyümeyen yada ölen bebeklerin rahimden alınması, yada polip, rahim duvarı kalınlaşması, ara kanamalar, ipi görülemeyen rahim içi araçların çıkarılması için de tıbbi nedenlerle yapılabilir.

Gebelik sonlandırılması için yapılan kürtajlarda genellikle kazıma değil, menstrüel regülasyon denilen plastik kanüllerle aspirasyon( vakumla kürtaj ) tekniği kullanılmaktadır. Bu teknikte rahim ağzını genişletmeye( dilatasyon ) genellikle ihtiyaç duyulmaz.

Ülkemizde istenmeyen gebeliklerin sonlandırılması 10 haftaya kadar yasaldır ve yasal tahliye olarak adlandırılır. Resmi nikahlı eşlerin birlikte rızalarının olması, resmi nikahı olmayan 18 yaş üzerindeki kadınların kendi rızası ile gebelik sonlandırılır. Yasal tahliye ve kaydedilen bilgiler ( TC Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliği RG 01/08/1998, 23420 ) tamamıyla gizli tutulur. Başka şahıslara bilgi verilmesi mümkün değildir.

İstenen gebeliğin tıbbi nedenlerle sonlandırılması ne kadar kadın için üzücü ise, istenmeyen gebeliğin sonlandırılması da bir o kadar sarsıcıdır.Annelik içgüdüsü, kadınsal duygu ve düşünceler bu kararın alınmasında zorlayıcıdır. Adet gecikmesi, bedende  hissedilen farklılıklardan etkilenen kadın bu işlem yapılmadan önce partnerinin ve doktorunun desteğine ihtiyaç duyar. İşlemle ilgili bilgi edinilmesi, sabırla duygu durumunun boşalmasına izin verilmesi ve çiftin rahatlatılması şarttır. İşlem sırasında oluşabilecek riskler, işlem sonrası dikkat edilmesi gerekenler ayrıntılı olarak anlatılıp onam formu alınır. İstenmeyen gebelikler en erken gebelik kesesi 5 hafta sonrası sonlandırılır. Gebelik sonlandırılması için ultrasonografide gebelik kesesi görülebilmelidir. En geç 10 hafta yasal sınır olmakla beraber unutmayınız ki 10 hafta oldukça ileri bir haftadır. 10 haftalık bebeğin kalp atımı görülmekle beraber, kolları, bacakları oluşmuştur ve hareket halindedir. 10 haftalık tahliyelerde işlemle ilgili komplikasyon görülme riski artar.

Kürtaj Anestezi

Kürtaj işlemi lokal anestezi yada sedasyon anestezisi ile yapılır.

Sonrası sorunların yaşanmaması için işlemden 1 hafta yada 10 gün sonra kontrol önemlidir.İstenmeyen gebelik sonlandırıldı ise, gebelikten korunma yöntemleri görüşülüp, çifte uygun olanı seçilir.İstenen gebelik tıbbi nedenle sonlandırıldı ise, sonraki gebelik için gerekli testler, muayeneler planlanır.

Ülkemizde düşük yaptıracak ilaç yoktur.Sadece ölü gebeliklerde, hastane ortamında kullanımına izin verilen tablet mevcuttur.

Jinekolojik nedenlerle yapılan KÜRTAJ işlemi, yukarda bahsi geçen vakum yöntemi veya küret denilen keskin aletlerle kazıma yöntemi ile gerçekleştirilir.

Unutmayınız ki KÜRTAJ bir korunma yöntemi(aile planlaması) yöntemi değildir.İstenmeyen gebeliklerin sonlandırılmasında yada tıbbi nedenlerle yapıldığında steril çalışma ortamı sizleri çoğu riskten kurtaracaktır.

İSTEYEREK DÜŞÜK (KÜRTAJ) İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Dünyada her yıl yaklaşık 47 000 annenin ölümü güvenli olmayan koşullarda gerçekleşen düşüğün (kürtajın) yol açtığı komplikasyonlardan kaynaklanmaktadır.

Modern korunma yöntemlerinin yaygınlaştırılması, istenmeyen gebeliklerin ve düşüklerin önlenmesinde önemli bir araç olmakla birlikte, birçok faktöre bağlı olarak yöntem kullanan kadınlarda da istenmeyen gebelikler olabilir. Bu nedenle gebelikten korunma yöntemi kullanımının yüksek düzeyde olduğu gelişmiş ülkelerde de düşük hizmetlerine ulaşabilmek kadınlar için önemlidir.

Düşüğe bağlı anne ölümlerinin yüksek olduğu ülkeler çoğunlukla isteyerek düşüklerin yasak olduğu ülkelerdir. İlk 5 sırayı Dominik Cumhuriyeti, Malta, El Salvador, Nikaragua ve Şili almaktadır. 2012 verilerine göre dünyada 68 ülkede isteyerek düşük (kürtaj) yasaklanmış durumdadır.

Ülkemizde 1983 yılında gerçekleşen yasa değişikliği ile sağlıklı koşullarda eğitimli sağlık personeli tarafından isteğe bağlı düşük ve düşük sonrası korunma yöntemleri danışmanlığı hizmetleri sunulmasıyla isteyerek düşüklerin azaltılması amaçlanmış ve başarılı olunmuştur.

Devletçe sunulan sosyal ve sağlık güvenceleri kapsamında isteyerek düşük hizmetleri gebeliğin 10. haftasına kadar kamu kurum ve kuruluşlarında, özel muayenehane ve hastanelerde uygulanabilmektedir.

Ülkemizde 1988 yılında 100 gebelikte isteyerek düşük yüzdesi 23. 6 iken 2008 yılında 100 gebelikte 10.0’a düşmüştür.

Kadınlar düşüğe karar verme aşamasında günah işleyeceklerini düşünme, suçluluk, pişmanlık, korku ve kararsızlık sorunları yaşadıklarını belirtmişlerdir.

Gerek isteyerek gerekse kendiliğinden düşükte uygulanacak kürtaj işleminden önce, işlemle ilgili ayrıntılı bilgi alındıktan sonra aydınlatılmış onam formu imzalanmalıdır.

Bu bilgiler 2015 tarihli Sağlık Bakanlığı ‘Sağlık Çalışanlarına Yönelik Düşük Yönetimi Rehberi’nden derlenmiştir.

Call Now Button(0312) 287 70 79