Rahim ağzı kanserinden sorumlu tutulan human papilloma virusunun tanınması (HPV) , çoğu ülkede 30 yaş üzeri kadınlarda ücretsiz HPV taramaları ve test pozitifliği kolposkopi yapılma gerekliliğini artırmıştır.  Rahim ağzı kanseri tanısı ve uygun yönetiminin belirlenmesinde kolposkopi, sitoloji (smear ile hücrelerin değerlendirilmesi) ve patoloji (biopsi ile hücrelerin değerlendirilmesi) ile birlikte kullanılır. Kolposkopi  özellikle rahim ağzı kanserinin tanısında  kullanılan bir yöntemdir. Ancak kolposkopi ile sadece rahim ağzı (serviks) değil vajina ve vulva da incelenir.

Kolposkopi Nedir?

Kolposkopi, kolposkop adı verilen ışıklı bir merceği olan özel bir alet ile büyüterek vulva, vajina ve serviksin(rahim ağzı) detaylı incelenmesi yöntemidir. Görüntü 2 ile 15 kat büyütülebilir. Büyütmenin yanı sıra zoom yapılarak şüpheli alan ayrıntılı incelenir. Kolposkopi ile varsa şüpheli lezyonlardan biyopsi  alınarak patolojiye gönderilir.

Kolposkopi Neden ve Hangi Durumlarda Yapılır?

Kolposkopi rutin uygulanan bir yöntem değildir. Rahim ağzı  yada dış genital bölgede olan lezyonların tanısını koymak gerekirse biyopsi almak için kolposkopi yapılır.

 • PAP smear testi sonuçlarında kanser öncüsü hücrelerin varlığında, sitoloji sonuçları anormal olan kadınlarda :Smear sonucu ASCUS, ASC-H, LSIL, HSIL olarak raporlanan kadınların Rahim ağzı kolposkop ile detaylı incelenmelidir.
 • Sitoloji yetersiz olarak raporlanmışsa, smear için alınan örnekte değerlendirmek için patolog yeterli hücre bulamamışsa
 • Kanserojen, yüksek riskli HPV varlığında: Ketem yada özel merkezlerde artık 30 yaş üzeri kadınlara rahim ağzı kanseri taraması için HPV DNA testi yapılmaktadır. Özellikle HPV DNA tip 16 ve 18 pozitif olan tüm yaş grubu kadınlara kolposkopi yapılmalıdır.
 • Cinsel ilişki sonrası kanama şikayeti olan kadınlarda
 • Kanlı vajinal akıntı durumlarında
 • Dış genital organlarda, vulvadaki şüpheli lezyonların değerlendirilmesinde
 • Jinekolojik muayenede servikste, vajinada kanser şüphesi yaratan görünümlerde (smear testi normal olsa bile)
 • CIN tanısı alan kadınlarda takip amaçlı

kolposkopi ankara

Kolposkopi Kimlere Yapılır?

Smear sonucunda anormal hücreler görülen, kanserojen HPV si pozitif olan 30 yaş üzeri kadınlara, tip 16 ve tip 18 HPV pozitif olan tüm yaş grubu kadınlara, muayenede şüpheli lezyon görülen tüm kadınlara ve CIN tanısı alan kadınlara takip için  kolposkopi yapılır.

Kolposkopi Öncesi Hazırlık

Kolposkopi öncesi kadınların dikkat etmesi gereken durumlar şunlardır.

 • Adet kanamalı iken kolposkopi yapılmaz. Randevunuzu ona göre planlamalısınız. Kolposkopi için ideal zaman adetin 12-18. günleri arasıdır.
 • Kolposkopi randevusundan önceki 24-48 saat vajinal duş, vajinal fitil kullanmamalı ve cinsel ilişki kurmamalısınız.
 • Kolposkopi yapacak olan doktora refere edilmiş iseniz yapılmış olan test sonuçlarınız yanınızda olmalı (smear, HPV testi, daha önce yapıldıysa kolposkopi raporu, varsa biyopsi sonuçları vs)
 • Kolposkopi uyutarak sedasyon anestezisi ile yapılacaksa işlemden önceki 4-6 saat aç olmalı, birşey yeyip içmemelisiniz.

Kolposkopi Nasıl Yapılır?

Hasta jinekolojik muayene masasına alınır. Jinekolojik muayenede kullanılan spekulum vajinaya gerleştirilerek vajina ve serviks görünür hale getirilir. Kolposkop aleti vajinaya yerleştirilmez. Spekulum ile açılan vajinanın yaklaşık 30-40 cm uzağından kolposkop tutularak görüntü sağlanır. Bazı solüsyonlar kullanılarak kolposkopla izlenen şüpheli lezyon varsa açığa çıkarılır. Şüpheli  lezyon olan servikal dokudan özel penslerle  biyopsi alınarak patolojiye gönderilir.

kolposkopi ankara

Ankara Kolposkopi  Nerede Yapılır?

Kolposkopi cihazı olan hastanelerde, kolposkopi cihazı olan muayenehanelerde yapılır. Hastaneye yatış, istirahat gerektirmez.

Kolposkopi İcin Hangi Doktora Gidilir?

Kolposkopi, konusunda deneyimli kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından yapılır.

Kolposkopi Ne kadar Sürer?

Kolposkopik olarak genital bölgenin incelenmesi 10 dakika kadar sürer. Ancak biyopsi, leep işlemi yapılması süreci 20-30 dakikaya uzatır. İşlem öncesi görüşme, muayene, işlem sonrası bilgilendirme için en az 40 dakika zaman ayırmalısınız.

Kolposkopi Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kolposkopi uygulamasından sonra  hemen  günlük yaşamınıza dönebilirsiniz, istirahate gerek yoktur. Kolposkopi sonrası duş alabilirsiniz. Kolposkopi ile birlikte biyopsi yada LEEP işlemi yapıldıysa 7 -10 gün cinsel ilişki olmamalıdır. Biyopsi ve leep yapılan kadınlarda  lekelenme tarzında, hafif kanamalar, hafif ağrılar olabilir.

Kolposkopi Zor Bir İşlem mi?

Kolposkopi zor bir işlem değildir. Normal jinekolojik muayene gibi düşünebilirsiniz.  Çoğu kadın spekulumun 20-30 dakika açık kalmasından dolayı bir rahatsızlık yada bası hissi tanımlayabilir. Kullanılan solüsyonlar karıncalanma, yanma hissi yaratabilir. Biyopsi işlemi kramp tarzında bir ağrıya neden olabilir. Endoservikal küretaj ve LEEP yapılması ağrılıdır, öncesinde ağızdan ağrı kesici almak yada genel anestezi işlemin konforlu olmasını sağlar.

Kolposkopide  Anestezi Gerekir mi?

Kolposkopi işlemi anestezi gerektirmez. Serviksten biyopsi alınması tolere edilebilecek bir ağrı oluşturabilir. Servikse lokal anestezi yapılarak yada genel anestezi ile biyopsi, endoservikal küretaj, leep yapılabilir. Benim tercihim lokal anestezi için yapılan iğne kanamaya neden olup kolposkopik görünümü etkilediğinden genel anestezisi ile tamamen uyutarak biopsi, küretaj, leep işlemlerini yapmaktır

Kolposkopi İle Neler Tespit Edilebilir?

Kolposkopinin hedefi dokuların büyütülerek asetik asitle beyaza boyanan şüpheli lezyonları gözlemlemek, şüpheli lezyonlardan biyopsi alarak kansere erken tanı koymak ve tedaviyi planlamaktır.

Kolposkopi hedefleri:

 • Serviks, vajina ve perianal bölgenin incelenmesi
 • Rahim ağzı kanalını döşeyen kolumnar epitel ile rahim ağzı dış bölümünü döşeyen squamoz epitelin birleştiği transformasyon zonunun görüntülenmesi. (Kanserler bu bölgeden başladığı için kolposkopide bu alanın yeterli olarak izlenmiş olması önemlidir. Yeterli görülemiyorsa servikal kanaldan küretaj yapılarak örnek alınır.)
 • Asetowhite (asetik asit uygulaması sonrası beyaz alan) alan varsa biopsi alınmalıdır
 • Koplposkopi ve doku biyosisini patoloji ile değerlendirme sonucu takip, tedavi planlanmalıdır

Kolposkopi Sonucu Pozitif  Ne Demek?

Kolposkopi sonucunda anormal bulguların olması kolposkopi pozitif olarak değerlendirilir. Şüpheli alanlardan biopsi yapılarak patolojiye gönderilir ve sonuca göre ne yapılması gerektiğine karar verilir. Patoloji sonucu normal olabildiği gibi, kanser öncüsü hücreler yada  kanser tanısını koyduran atipik hücreler olarak rapor edilebilir.

Kanser öncüsü hastalık patoloji raporunda servikal intraepitalyal neoplazi kısaca CIN olarak adlandırılır. Squamaz epitel içindeki tutulumun seviyesine göre CIN1, CIN2 ve CIN 3 olarak tanımlanır. En hafif lezyon CIN 1 olarak tanımlanırken, en şiddetli lezyon ise CIN 3’tür.  Önce CIN1 olarak başlayan hastalık zaman içerisinde CIN2’ye, sonra CIN3’e  ardından da rahim ağzı kanserine ilerleyebilir. CIN sorumlusu çoğunlukla HPV dir.

 • CİN 1: Rahim ağzını örten epitelin 1/3 alt kısmında hücresel anormallikler olmasıdır (hafif displazi). Kansere gidiş riski % 1 dir.  Kendiliğinden iyileşme şancı yüksek olduğu için sadece  takip edilir.
 • CİN 2: Rahim ağzını örten epitelin 2/3 kısmında hücresel anormallikler olmasıdır (orta derecede displazi). Kanser riski %5 dir. Hastanın yaşına, HPV varlığına göre izlenir yada cerrahi olarak tedavi edilir.
 • CİN 3: Rahim ağzını örten epitelin tamamında hücresel anormallikler olmasıdır (şiddetli displazi). Rahim ağzı kanserine en yakın olan tanıdır. Kanser riski %12 den fazladır. LEEP yada konizasyon ile transformasyon bölgesi tamamen çıkarılarak tedavi edilir.

Kolposkopi LEEP Nedir?

Rahim ağzı kanseri öncül lezyonlarının tedavisinde kullanılan bir tekniktir. LEEP Loop Electrosurgical Excision Procedure ‘ün kısaltılmış halidir. Rahim ağzı transformasyon zonunun halka tel ile elektrocerrahi kullanılarak çıkartılması işlemi LEEP dir, sıcak konizasyon olarak bilinir. Alınan parça patolojiye gönderilir.

LEEP ile anormal servikal dokuların çıkarılması  etkili bir şekilde tedavi edilir. Anormal dokunun LEEP ile tamamen çıkarılmış olması CIN2, CIN 3 lezyonlarının tedavi edilmesini sağlar. LEEP işlemi sonrası doktorunuzun takip önerilerine titizlikle uymalısınız.

Konizasyon Nedir?

Rahim ağzının boyun kısmından bir bölümünü  transformasyon bölgesini içine alacak şekilde koni şeklinde kesip çıkarılmasıdır. Neşter ile yapılır.

Kolposkopi Sonucu Ne Zaman Çıkar?

Kolposkopi sonrası ilk  değerlendirme hasta ile hemen yüzyüze yapılır. Şüpheli lezyon olup olmadığı hakkında bilgi verilir. Ancak alıñan biyopsinin patolojik incelenmesi 4-7 gün sürebilir ve kesin tanı patolojik rapordan sonra konulur. Patoloji normal gelse dahi HPV pozitif olan kadınların yakın takibi önemlidir.

Kolposkopi Sonrası Ne Gibi Sorunlar Olabilir?

Kolposkopi sonrası sorun olması çok çok nadirdir. Ancak kolposkopi ile biyopsi, küretaj, LEEP yapıldı kanama riski olabilir. İşlem sonrası doktorlar bölgenin kanamaması için gerekli önlemi alırlar, hastanın da 7 gün cinsel ilişki kurmaması gerekir. Hafif kanamalar, lekelenmeler normaldir. Hafif ağrılar olabilir, ağrı kesici alınabilir. Yoğun kanama, ağrı , ateş kötü kokulu akıntı olursa acilen doktor tarafından tekrar değerlendirilmelidir.

Hamileyken Kolposkopi Yapılır mı?

Evet yapılır. Hamilelikte pap smear testi, HPV DNA testi yapılabildiği gibi kolposkopi de yapılabilir. Kolposkopi ışık kaynağı altında alt genital bölgenin büyütülerek incelenmesi işlemi olduğu için bebeğe bir zararı yoktur. Gerekirse serviksten biyopsi hamilelikte yapılabilir ama servikal kanal küretajı hamilelikte yapılmamalıdır.

Bakirelere Kolposkopi Yapılır mı?

Kolposkopi ile rahim ağzını incelemek için vajinaya spekululum takılması gerekir. Spekulum takılması bekareti bozacağından dolayı bakirelere kolposkopi yapılmaz. Bakire bir kadında şüpheli durum varsa işlem ile bekaretin bozulacağına dair onay alınarak kolposkopi yapılır.

Kolposkopi Ücreti Ne Kadar?

Özel sağlık hizmeti sunumunda hizmetler sunumun yapıldığı yere göre farklı fiyat seçenekleri içerir. Seçenekler işlemin muayenehane, hastanede yapılması, anestezi şekline göre değişiklik göstermektedir. Sizde kolposkopinizin  deneyimli ekibimiz tarafından, modern cihazlarla yapılmasını istiyorsanız

Ankara kolposkopi ücretini öğrenmek ve randevu almak için Ankara Çukurambar’da olan muayenehanemizi 03122877079 nolu tlf dan arayarak bilgi alabilirsiniz. Erken tanı hayat kurtarır. Rutin jinekolojik muayene olarak, pap smear testi yaptırarak ve HPV aşısı olarak rahim ağzı kanserinden korunabilirsiniz.