Geçmiş yıllarda iç kanama nedeniyle ölümlere neden olabilen dış gebelik günümüzde erken tanı konularak tedavi edilmektedir. Dış gebeliğin en yaygın klinik bulgusu gebeliğin ilk haftalarında karın ağrısı ve /veya vajinal kanamadır. Bu bulgular  çok daha yaygın olan düşük tehdidinde de olabileceği için ultrasonografi muayenesi ve seri Bhcg hormon testleri ile tanı konulur.

Dış Gebelik Nedir?

Gebelik kesesinin rahim boşluğuna yerleşmesi gerekirken başka yerlere yerleşmesi dış gebeliktir. Tıbbi olarak ekstrauterin gebelik, ektopik gebelik, kısaca EX-U olarak adlandırılır. Sperm ve yumurta tüplerde döllenir, 6-7 gün içinde tüplerin hareketi ile rahim boşluğuna itilir ve gebelik oluşur. Tüplerde tıkanıklık, şekil bozukluğu yada fonksiyonel bir problem varsa embriyo rahim boşluğuna yerleşemez.

Embriyo tüpde yada diğer yerlerde büyümeye ve gelişmeye çalışır. Dış gebeliklerin % 95-96 sı tüplerde, %3 yumurtalıkta, %1 karın içinde, %1 den az olarak rahim ağzı ve sezaryen kesi yerinde olur. Çok nadiren hem rahimde hem de rahim dışında gebelik olabilir (heterotopik gebelik). Dış gebelik sağlıkla büyüyemez, bulunduğu bölgede hasar, kanama ve yırtılmaya neden olabilir. Yırtılma ve iç kanama olması dış gebelik rüptürü olarak adlandırılır, tedavi edilmezse iç kanama ölüme neden olabilir.

Bazı hormonal problemler, döllenmiş yumurtanın anormal gelişimi de (tüpler normal olup) dış gebeliğe yol açabilir.

dis gebelik ankara

Dış Gebeli̇k (ektopik gebelik) Beli̇rtileri Nelerdi̇r?

Dış gebelik belirtileri ilk haftalarda normal gebelik gibidir. Çoğu kez sadece adet gecikmesi, memelerde hassasiyet olur. Dış gebeliğin diğer belirtileri tek taraflı kasık ağrısı ve/ve anormal vajinal kanamadır. Ancak bu belirtiler, dış gebelikte ileri safhada ortaya çıkar. Bazen de adet gecikmesi olmadan kasık ağrısı, ara kanamalarla kendini gösterir.

Daha ileri haftalarda, dış gebelik olan organ hasar gördüğünde, karın içine kanamalar artabilir, iç kanamaya bağlı tansiyon düşmesi, halsizlik, baş dönmesi, tüm karın bölgesinde ağrı, bayılma olabilir. Gebelik haftaları ilerledikçe dış gebelik belirtileri şiddetlenir.

Dış gebelikler en çok düşüklerle karışır. Çünkü düşüklerde de kasık ağrısı, adet gecikmesi ve kanama görülmektedir

Dış Gebeli̇k Nedenleri Nelerdir?

Dış gebelik genellikle tüplerinde hasar olan kadınlarda görülür. Risk faktörleri olan kadınlarda daha sık görülmesine rağmen, tanısı konulan hastaların yarısından fazlasında hiçbir risk faktörü yoktur.

 • Karın içi ameliyat geçirmiş olmak
 • Pelvik enfeksiyon geçirmiş olmak
 • Sigara içmek
 • Rahim içi araç (spiral) kullanmak riski artırmaz ama gebelik olursa dış gebelik olma ihtimali yüksektir.
 • Daha önce dış gebelik geçirmiş olmak
 • Ertesi gün hapı kullanımı, minipil kullanımı
 • Kürtaj hikayesi
 • 35 yaş üzerinde olmak
 • Tüplerin gebelikten korunmak amacı ile bağlanmış olması

Dış Gebeli̇k (ektopik gebelik) Tanısı Nasıl Konulur?

Dış gebelik tanısı ultrasonografi ve kanda gebelik testi olan Bhcg ile konulur. Tanı koymak için kürtaj gerekebilir.

Sağlıklı bir gebelikte Bhcg değeri iki günde %66 ve daha üzeri artış gösterir. Dış gebelikte artış çoğu kez beklenen düzeyde olmaz ancak dış gebeliklerin % 17 sinde Bhcg yükselişi normal gebelikte olduğu  gibidir. Bhcg düzeyi 1500 mu/ml ve üzerinde olduğunda vajinal ultrason ile, Bhcg  4500mu/ml üzerinde olduğunda abdominal ultrasonla gebelik kesesi görülmelidir. Gebelik kesesi bu değerlere rağmen görülemiyorsa dış gebelik tanısı konur.

Büyümüş olan dış gebeliklerde ultrasonogeafi ile tüpde adneksiyel kitle, gebelik kesesi hatta bebek ve kalp atımı görülebilir. Bhcg 1500 mu/ml değerlerinin altında seyreden hastalarda ultrasonografi ile gebelik kesesini görmek mümkün olmaz. Ama ultrasonla gebelik kesesi görülemese bile gebeliğin yerleştiği tüp ve çevresinde kitle, kanama görülebilir.

Dış gebelik tanısını koymak için kürtaj gerekli olabilir. İstenildiği ölçüde Bhcg değerleri yükselmediğinde kürtaj yapılarak alınan materyalin patolojiye gönderilmesi tanıda yardımcıdır. Materyalde gebeliğe ait dokular yoksa ve Bhcg titresi kürtaj sonrası düşmüyorsa dış gebelik tanısı konur. Alınan materyalde gebeliğe ait dokular varsa ve kürtaj sonrası Bhcg titresi düşüyorsa, rahim içinde sağlıkla büyümeyen gebeliktir.

Dış gebelikte rahim duvarında kalınlaşma ve % 10 olasılıkla gebelik kesesine benzer görünüm (yalancı gebelik kesesi) olabilir. 10 mm den küçük gebelik kesesi yalancı kese ile karışabilir, birkaç gün sonra kesenin büyüyüp büyümediği kontrol edilmelidir.

Bhcg değeri kanama ile düşüyorsa kadın düşük yapıyordur. Bhcg değeri 5mu/ml altına düşene kadar kan değerleri takip edilir.

Dış Gebelik Tedavisi Nasıl Yapılır?

Dış gebelik tedavisinde izlem, ilaç tedavisi yada cerrahi tedavi uygulanır. Tedavide izlenecek yol, hastalığın tanı konulduğu andaki duruma göre seçilir. Erken dönemde, dış gebelik tüpe zarar vermeden, iç kanama olmadan tanı konulursa ilaç tedavisi uygulanabilir.

İlaç Tedavisi(medikal tedavi): Dış gebeliğin ilaç tedavisinde metotreksat kullanılmaktadır. Metotreksat folik asit antogonisti ve kemoterapotik (kanser tedavisinde kullanılan) bir ilaçtır. Genellikle tek doz yeterlidir. Kalçadan iğne olarak yapılır. İğne yapıldıktan sonraki 4. gün Bhcg değeri hafif yükselir, sonra düşmeye başlar. İğnenin yapıldığı gün, iğneden 4 ve 7 gün sonra Bhcg değerleri takip edilir. İğneden 4 gün sonra olan değer, iğneden 7 gün sonra olan değerle karşılaştırılır.

Bhcg değeri % 15 ve daha fazla düşüyorsa ilaç etkili olmuştur. Sonrasında haftalık Bhcg takip edilerek 5 mu/ml altına düştüğünden emin olunmalıdır. Yeterli düşüş olmadığı vakalarda 2. ve 3. doz uygulanır  yada cerrahi tedaviye geçilir.

Metotreksat uygulanmadan önce kan sayımı, karaciğer ve böbrek fonksiyonları ile ilgili bazı kan testleri yapılmış olmalıdır.

Metotreksat  tedavisi yapılan hastalarda  içkanama riski vardır, tedavinin cerrahiyle yapılma olasılığı vardır. Hasta aciller hakkında ayrıntılı bilgilendirilir.

Metotreksat uygulandıktan sonra dikkat edilmesi gereken durumlar

 • Alkol alınmamalı
 • Folik asit ve folik asit içeren vitaminler kullanılmamalı
 • Ağrı kesici almamalı
 • Cinsel ilişki olmamalı
 • İyileşmeyi takiben en az 2 ay gebe kalmamalı
 • Kanama ve ağrı artarsa acil durumdur, doktora ulaşmalıdır.

Metotreksatın uygulanamayacağı durumlar

 • Karın içine kanama varsa
 • Böbrek ve karaciğer fonksiyon bozuklukları
 • Beraberinde canlı bir gebeliğin olması (heterotopik gebelik)
 • Hastanın uyumsuz olması
 • Emzirme dönemi
 • Alkol alma, mide ülseri, karaciğer hastalığı
 • Gebelik kesesi >5 cm ve B hcg>5000 mu/ml

Metotreksat yan etkileri

Yan etkiler genellikle iğne yapıldıktan sonra 2-7. günlere kadar görülmez.

 • Bulantı, kusma
 • Baş dönmesi
 • İshal, karın ağrısı
 • Karaciğer fonksiyonlarında bozulma

Uygun seçilen vakalarda metotreksatla başarı %91 dir. Vakaların %81’inde tek doz tedavi yeterli olmuştur. Metotreksat yapılmış olması, cerrahi tedavinin gerekliliğini ortadan kaldırmaz. İlaçla tedavi yapılan hastalar, acil durumlar hakkında bilgilendirilmelidirler.

Cerrahi Tedavi: Hastada iç kanama varsa acildir ve tedavisi cerrahidir Ameliyat laparoskopik kapalı yöntemle, yada sezaryen gibi açık ameliyatla yapılabilir. Ameliyat tüp korunarak gebelik materyalinin alınması şeklinde (salpingostomi) yada tamamen tüp alınarak (salpenjektomi) gerçekleştirilir. Ameliyat sonrası Bhcg düşmeyen vakalarda metotreksat yapılması gerekli olabilir.

Cerrahi yöntemin tercih edildiği durumlar

 • İlaç tedavisinin başarısız olması
 • Karın içine kanama olması, tansiyon düşüklüğü, çarpıntı gibi kanamaya ait bulgular
 • Gebelik kesesi içinde embriyonun kalp atımını olması
 • Bhcg değerlerinin 5000 mU/ml den fazla olması
 • Hastanın cerrahi yöntemi tercih etmesi

Sonraki gebelik açsından tedavi yöntemlerinin birbirine üstünlüğü yoktur.

Tedaviden 3 ay sonra ilaçlı rahim filmi çekilerek tüplerin durumu değerlendirilebilir

ektopik dis gebelik

Dış Gebelikle İlgili Sorular

Dış gebelik tedavi edilmezse ne olur?

Dış gebelik tedavi edilmezse gebeliğin yerleştiği bölgeye bağlı olarak o bölgede hasara neden olur.  Tüpde yırtılma (tubal rüptür) ile yoğun kanamalar hayatı tehdit eder, acilen cerrahi girişim gerekir. Kanaması olan hastanın şiddetli kasık ağrısı, omuza vuran  ağrı, göz kararması ve baygınlık gibi şikayetleri olur.

Dış gebelik (ektopi̇k gebeli̇k) i̇çi̇n ri̇sk faktörleri nelerdir?

 • Karın içi ameliyat geçirmiş olmak
 • İnfertilite (kısırlık)
 • Cinsel partner sayısının fazla olması (pelvik enfeksiyon riskini artırır)
 • Sigara içmek
 • Rahim içi araç (spiral) kullanmak riski artırmaz ama gebelik olursa dış gebelik olma ihtimali yüksektir.
 • Daha önce dış gebelik geçirmiş olmak
 • Ertesi gün hapı kullanımı
 • Kürtaj hikayesi
 • 35 yaş üzerinde olmak
 • Tüplerin gebelikten korunmak amacı ile bağlanmış olması

Dış gebeli̇k önlenebilir mi? Dış gebelik olmaması için ne yapmalı?

Dış gebeliği önlemenin bir yolu yoktur. Ancak tek eşlilik, prezervatif kullanımı ile cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmak dış gebelik riskini azaltır. Gebelik planlayan anne adayları hem gebelik sorunları hem de dış gebelik için risk oluşturan sigara içmemelidir.

Dış gebeliği̇n erken beli̇rtileri nelerdir?

Dış gebelik erken dönemde çoğu kez normal gebelik gibidir. En sık görülen erken belirtisi kanama, kasık ağrısıdır. Bu şikayetler normal gebelikte de olabilir. Gebeliğin erken döneminde bir kadın doğum uzmanına muayene olmak gerekir. Ancak bu şikayeti olan gebeler hemen telaşlanmasın, dış gebelik gebelerin % 1-2 sinde görülür.

Dış gebeli̇k kan testinde belli̇ olur mu?

Dış gebelik kan testinde kesin belli olmaz. Kanda gebelik testi olarak bilinen Bhcg hormon seviyesi sağlıklı gebeliklerde ilk 40 günde, 2 günde en az %66 artmalıdır. Bu artış olmuyorsa dış gebelikten şüphelenilir. Kürtaj yapılarak rahim içinden alınan örnekte gebelik materyali yoksa, kürtaj sonrası Bhcg düzeyi düşmüyorsa dış gebeliğin kesin tanısı konur. İleri haftalarda dış gebelik ultrasonografi ile görülerek tanı konur.

Ne zaman doktora görünmeli?

Beklenen adetten 7 gün ve daha fazla gecikme olduğunda ultrasonda gebelik kesesi görülür. Kanama, kasık ağrısı yoksa adet 7 gün gecikince muayene olunmalıdır. Ama şikayet varsa vakit kaybetmeden bir kadın doğum uzmanı görmelidir.

Dış gebelikte Bhcg hormonunun rolü nedir?

Normal gebelikte ve dış gebelikte kanda Bhcg hormonu yükselir. Normal gebelikte ve %17 olasılıkla dış gebelikte gebeliğin ilk 40 günü Bhcg 2 günde en az %66 artış gösterir. Bhcg değeri 1500 mu/ml üzerine çıktığında gebelik kesesi ultrasonla görülmelidir, anne adayı mutlaka kontrole çağrılır. Bhcg değeri istenilen artışı göstermiyorsa ya dış gebelik vardır yada rahim içinde sağlıkla büyümeyen bir gebelik vardır. Kesin emin olmak için rahim içindeki dokular kürtajla alınarak patolojiye gönderilir.

Dış gebelik ultrasonda görülür mü?

Dış gebelik rüptüre olduğunda gebeliğin ilk 3 ayında  gebe ölümlerinin temel nedenidir. Mümkün olduğu kadar erken tanı konulması bu nedenle önemlidir. Vajinal ultrasonografi ve Bhcg değeri hemen hemen tüm vakalarda gebeliğin erken döneminde tanı konulmasını sağlar.  Bhcg değeri 1500 mu/ml üzerine çıktığında vajinal ultrasonla rahim içinde gebelik kesesi görülemez ise dış gebelik vardır.

Vajinal ultrasonla gebelik kesesinin tüplerde görülmesi, karın içine kanama, tüp ve yumurtalıkların olduğu bölgede (adneks) kitle olarak görünüm dış gebelik tanısını koydurur. Yapılan çalışmalarda dış gebeliğe ait ultrason bulgusunun en çok adneksiyel kitle olduğu gösterilmiştir.

Doğum kontrolü yöntemleri dış gebeli̇ğe yol açar mı?

Doğum kontrol yöntemi olarak rahim içi araç kullanan kadınlarda gebelik olursa bu gebeliğin dış gebelik olma ihtimali artar. Rahim içi araçlar döllenen yumurtanın rahime tutunmasını engelleyerek gebelikten korur. Rahim içi araç varsa rahime tutunamayan embriyonun tüplere tutunma olasılığı artar.

Gebelikten korunmak için tüplerini bağlatan kadınlarda gebelik ihtimali çok azdır. Çünkü tüpün bir bölümü bağlanıp kesilerek çıkarılır. Ancak bu bölge, kendiliğinden karşılıklı iyileşebilir yada döllenen yumurtadan daha küçük olan sperm buradan geçerek yumurtayı döller ve döllenen yumurta bağlı olan tüpten geçemez, rahime ulaşamaz ve bulunduğu tüpe tutunarak gelişmeye çalışır. Tüplerini bağlatan bir kadın gebe kalmışsa, gebelik büyük olasılıkla dış gebeliktir.

Ertesi gün hapları gebelikten korunma yöntemi değildir. Ancak korunmasız bir cinsel ilişki olduysa yada korunma başarılı olmadıysa (kondom yırtılması, kondomun vajinada kalması gibi) acil korunma yöntemi olarak ertesi gün hapı alınabilir. Ertesi gün hapları içerdiği yüksek doz progesteron hormonu sayesinde yumurtlamayı engelleyerek gebelikten korur. Ancak yumurtlama olduysa  gebeliği engelleyemez. Ertesi gün hapı kullanımı tüplerin fonksiyonunu bozabileceğinden döllenen yumurtanın tüpten rahime gelişini engelleyerek dış gebelik için risk oluşturur. Sadece progesteron hormonu içeren doğum kontrol hapı kullananlarda da aynı nedenlerle dış gebelik olabilir.

Dış gebelik yaşadığımızı nasıl anlarız?

Kadınlar kendi kendine dış gebelik olduğunu anlayamaz. Doktorun ilk  muayenesi ile de çoğu kez tanı konulamaz. Adet gecikmesi sonrası kanama, kasık ağrısı olan gebeler hemen muayene olmalıdırlar.

Dış gebelikte acil belirti̇ler nelerdir?

Erken tanı konulan dış gebeliklerin çoğunda hiç belirti olmaz. Dış gebelik rüptüre olup bulunduğu organda rüptüre neden olduğunda karın içine kanama acil müdahele gerektirir. Kanama vajinal olmaz. Kanama karın zarını uyararak şiddetli kasık ağrısına, bazen de omuz ağrısına neden olur. Kan kaybı tansiyon düşürerek halsizlik, göz kararması, çarpıntı, baygınlık hissi ve bayılmaya neden olabilir.

Acil belirtiler

 • Şiddetli kasık ağrısı, omuz ağrısı
 • Halsizlik, göz kararması, çarpıntı bayılma
 • Bulantı kusma

Dış gebeli̇k kaçıncı haftada belli olur ?

Net şu haftada belli olur demek mümkün değildir. Dış gebeliğinin yerleştiği bölgeye göre şikayetler olur.

Dış gebelik en geç ne zaman anlaşılır?

Dış gebelik tanısı  en geç 6 haftada konulur.

Dış gebeli̇kte tüp ne zaman yırtılır?

Dış gebelikte yırtılma yani rüptürün ne zaman olabileceği net bilinemez. Ancak gebelik haftası ilerledikçe tüp yırtılma riski artar. Tüpde yırtılma ilaç tedavisi şansını kaybettirir. Acilen ameliyat yapılır.

Yapılan bir çalışmada dış gebelik tanısı koyulduğu zaman rüptür riskini artıran 4 faktör tanımlanmıştır. Bunlar korunma yöntemi kullanmamış olmak,  infertilite ve tüplerde hasar hikayesi, yumurtlama tedavisi uygulanması,  yüksek Bhcg seviyeleri (en az 10,000 mu/ml)dir. Bu hastalarda tubal rüptür oranı %18 olarak bildirilmiştir.

Tüp dışında diğer bölgelerde olan dış gebelik rüptürleri daha kötü sonuçlara neden olur.

Dış gebeli̇k kendiliğinden düşer mi̇?

Evet dış gebelik kendiliğinden düşebilir. Ama bu düşük vajinadan olmaz. Tüpde yerleşen dış gebelik kesesi tüpten karın içine düşer (tubal abort). Bu durumda hasta karın ağrısı hisseder, kanda Bhcg düzeyi azalır.

Kanama olması dış gebeliğin düştüğünü gösterir mi?

Dış gebelikte vajinal kanama rahim duvarının kalınlaşmasından kaynaklanır. Vajinal kanama dış gebeliğin düştüğünü göstermez. Dış gebelik ameliyatla tedavi edilse de rahim duvarındaki kalınlığı azaltmak için kürtaj gerekebilir. Bazen de bu kalınlaşma kendiliğinden, kadük adı verilen bir doku parçası olarak vajinada atılır.

Dış gebelik ne kadar süre devam eder?

Bu süre dış gebelik kesesinin yerleştiği yere bağlıdır. Muayene olmayan kadınlarda dış gebelik,  dokuda hasar yaratıp kanama ile bulgu oluşturuna kadar devam eder. Bu süre 5-6 hafta olabildiği kadar abdominal gebeliklerde 20 haftaya kadar olabilir. İlaç tedavisinde Bhcg değeri 5 mu/ml e üşene dek, cerrahi tedavide ameliyat olunan güne kadar dış gebelik devam eder.

Spi̇ral varken dış gebelik olur mu?

Evet olabilir. Doğum kontrol yöntemi olarak rahim içi araç yani spiral kullanan kadınlarda gebelik olursa bu gebeliğin dış gebelik olma ihtimali artar. Rahim iç araçlar döllenen yumurtanın rahime tutunmasını engelleyerek gebelikten korur. Rahime tutunamayan embriyonun tüplere tutunma olasılığı artar.

Dış gebeliği̇n ri̇skleri̇ nelerdi̇r? Dış gebeli̇k tehlikeli midir?

Evet tehlikelidir. Dış gebelik bulunduğu doku ve organda hasar  yaparak tedavi edilmediği durumlarda hayatı tehdit eden  kanamalara neden olabilir. Bu nedenle erken tanı ve erken tedavi önemlidir. Tüp dışında olan dış gebelikler nadir görülür ama daha fazla kanamaya neden olabilir, daha tehlikelidir.

Dış gebeli̇k nasıl sonlandırılır?

Dış gebelik sonlardırması normal gebelik sonlandırmasında yapılan kürtajla mümkün değildir. Rahim dışına yerleşen gebeliğe kürtaj yöntemiyle ulaşılamaz.

Dış gebeliklere yaklaşım izlem, ilaç tedavisi yada cerrahi yöntemle tedavi şeklindedir. Tercih hastanın kliniğine, dış gebeliğin yerleştiği yere ve serum Bhcg değerlerine göre değişir.

Dış gebeli̇kte i̇laç tedavisi nasıl olur?

Dış gebeliğin ilaç tedavisinde metotreksat kullanılmaktadır. Metotreksat folik asit antogonisti ve kemoterapotik (kanser tedavisinde kullanılan) bir ilaçtır. Genellikle tek doz yeterlidir. Kalçadan iğne olarak yapılır. İğne yapıldıktan sonraki 4. gün Bhcg değeri hafif yükselir, sonra düşmeye başlar. İğnenin yapıldığı gün, iğneden 4 ve 7 gün sonra Bhcg değerleri takip edilir. İğneden 4 gün sonra olan değer, iğneden 7 gün sonra olan değerle karşılaştırılır. Bhcg değeri % 15 ve daha fazla düşüyorsa ilaç etkili olmuştur.

Sonrasında haftalık Bhcg takip edilerek 5 mu/ml altına düştüğünden emin olmalıdır. Yeterli düşüş olmadığı vakalarda 2. ve 3. doz uygulanır  yada cerrahi tedaviye geçilir.

Metotreksat uygulanmadan önce kan sayımı, karaciğer ve böbrek fonksiyonları ile ilgili bazı kan testleri yapılmış olmalıdır.

Dış gebelikte laparoskopik ameli̇yat

Hastada iç kanama varsa acildir ve tedavisi cerrahidir. Ameliyat laparoskopik kapalı yöntemle, yada sezaryen gibi açık ameliyatla yapılabilir. Ameliyat tüp korunarak gebelik materyalinin alınması şeklinde (salpingostomi) yada tamamen tüp alınarak (salpenjektomi) gerçekleştirilir. Ameliyat sonrası Bhcg düşmeyen vakalarda metotreksat yapılması gerekli olabilir.

 Cerrahi yöntemin tercih edildiği durumlar

 • İlaç tedavisinin başarısız olması
 • Karın içine kanama olması, tansiyon düşüklüğü, çarpıntı gibi kanamaya ait bulgular
 • Gebelik kesesi içinde embriyonun kalp atımını olması
 • Bhcg değerlerinin 5000 mU/ml den fazla olması
 • Hastanın cerrahi yöntemi tercih etmesi

Dış gebelik tedavisinde ilaç mı ameliyat mı daha iyi olur?

Tedavide izlenecek yol, hastalığın tanı konulduğu andaki duruma göre seçilir. Erken dönemde, dış gebelik tüpe zarar vermeden, iç kanama olmadan tanı konulursa ilaç tedavisi uygulanabilir. Sonraki gebelik açsından tedavi yöntemlerinin birbirine üstünlüğü yoktur.

Tek tüpün alınması ve gebeli̇k ihti̇mali̇

Dış gebeliğin cerrahi tedavisinde tüpde hasar çoksa tüpün tamamı alınır. Bu ameliyata salpenjektomi denir. Diğer tüp sağlıklı ise kadının doğal yolla gebe kalma şansı biraz azalsa da vardır. Hasarlı tüp alınmadan sadece gebelik alınırsa hasarlı tüp sonraki gebelikler için dış gebeliğin tekrarlaması riskini artırır, bu nedenle hasarlı tüp tamamen alınmalıdır.

Dış gebelik tekrarlar mı?

Dış gebelik geçiren kadınlarda tekrar dış gebelik görülme riski 17 kat artmıştır. Dış gebelik geçiren bir kadın tekrar gebe kaldığında hemen bir kadın doğum uzmanı tarafından takip edilmelidir.

Dış gebelik sonrası hamilelik i̇htimali

Dış gebelik geçiren bir kadının tekrar dış gebelik geçirme riski vardır. Normal bir kadında dış gebelik %1-2 iken, dış gebelik geçiren bir kadında bu oran %10-17 dir. Dış gebelik geçiren bir kadın tedaviden sonra en az 2 ay gebe kalmamalıdır. Hatta 2-6 ay sonra ilaçlı rahim filmi çekilerek tüplerin durumunun değerlendirilmesi iyi olur.

Dış gebelik geçiren kişi bi̇r sonraki hami̇leleli̇ği̇nde nelere dikkat etmeli̇di̇r?

Dış gebeliği önleme şansı pek yoktur. Pelvik enfeksiyonların tedavisi, tek eşlilik önemlidir. İçiliyorsa sigara bırakılmalıdır. Çekilen rahim filminde tüplerde hasar varsa tüp bebek tedavisi tercih edilebilir.

Tüp bebek tedavisinde dış gebelik olur mu?

Tüp bebek tedavisinde embriyo ultrason eşliğinde rahim boşluğuna verilse de embriyo kendiliğinde tüplere ilerleyerek tüpde tutunabilir, dış gebelik olabilir. Bu nedenle embriyo transferinden sonra 11. gün Bhcg titresi bakılır. Gebelik varsa iki gün aralıklarla sağlıklı yükselme olup olmadığı takip edilir.

Dış gebelik i̇ğnesi sonrası kanama olur mu?

Dış gebelik tedavisinde yapılan iğne sonrası vajinal kanama olabilir, olmayabilir. Kanama olması kalınlaşan rahim duvarından kaynaklanır. Vajinal kanama iğnenin etkili olduğunu gösteren bir bulgu değilidir. Kanda bakılan Bhcg hormon düzeyi ile tedavi takibi yapılır.

Dış gebeli̇kte adet olunur mu?

Normal gebelikte ve dış gebelikte vajinal kanama adet kanaması değildir. Tedavi bitiminden 1-2 ay sonra normal adet kanaması başlar.

Normal gebelik, dış gebelik tanı ve tedavisi, gerekli testler  Ankara Çukurambar’da bulunan muayenehanemde yapılmaktadır. Ayrıntılı bilgi ve tedavi için 0312 2877079 numaralı telefondan arayabilir, whatsappdan yazabilirsiniz.