Gebelik kesesinin içinde embriyonun oluşmaması olarak bilinen boş gebelikle ilgili sık sorulan sorular ve cevaplara bu yazımda ulaşabilirsiniz.

Boş Gebelik ( anembriyonik gebelik ) Nedir?

Ultrasonda bebek ve kalp atımlarının görülmesi gereken haftalarda, gebelik kesesinin boş olarak görülmesi, boş gebelik olarak tanımlanır. Halk arasında diğer bir adı da su gebeliğidir. Tıbbi adı anembrionik gebelik, blighted ovumdur.

Gebelik haftası, son adet tarihine göre hesaplandığından dolayı, tanı için acele edilmemelidir. Özellikle düzensiz adet gören kişilerde yumurtlama geç olabilir, her zaman ultrasonografik ölçüm son adet tarihi ile uyumlu olmayabilir.

bos gebelik

Boş Gebelik Nedenleri

İlk 3 ay içinde olan düşüklerin yarısı boş gebelikten kaynaklanır. Sağlıklı bir gebelik için, sağlıklı bir yumurta ve sağlıklı bir sperm hücresi birleşmeli, sağlıklı bölünmelerle embriyo (bebek) oluşmalıdır. Vücut hamileliği sağlıklı devam ettiremeyecek anormal kromozomları fark eder ve atar. Boş kese her yaş grubunda görülebildiği gibi, ileri yaş kadın ve erkeklerde daha sık görülür.

Boş Gebelik Belirtileri Nelerdir?

Boş gebelikte, klinik olarak normal gebelikten bir fark yoktur. Boş gebelikte de, normal gebelikte olduğu gibi adet gecikmesi, idrar ve kan testlerinde pozitiflik vardır. Zaman geçtikçe kahverengi lekelenmeler, kanama olabildiği gibi, hiç kanama olmadan yapılan kontrollerde ultrasonografik muayene ile anlaşılır. Bulantı, kusma olabilir.

Sağlıksız olan gebeliği atmak için rahimde kasılma, lekelenme kanama ve kramp tarzında ağrı belirtileri yapabilir. Tüm bu bulgular düşük tehdidi olan normal gebelikte de olabildiği için kesin tanı ultrasonografi ile konur.

Boş GebelikTanısı Nasıl Konulur?

Boş gebelik tanısı ultrasonla gebelik kesesi içinde embriyonun ve yolk kesesinin görülememesi ile konur. Erken dönemde normal bir gebelikten ayırtetmenin en önemli yolu, ultrasonagrafide gebelik kesesinin içinde yolk kesesinin görülmesidir. Yolk kesesinin varlığı ve nomal boyutta olması, boş gebelik olmadığının en erken belirtisidir.

Transvajinal ultrasonla, gebelik kesesi 18mm olduğunda embrio, 10 mm olduğunda yolk kesesi görülmelidir. Yolk kesesinin yuvarlak ve 6 mm den küçük olması gereklidir. Teorik olarak son adet tarihine göre gebelik 5 hafta olduğunda bebek görülmelidir. Kese görülüp bebek görülemediği durumlarda tanı için acele edilmemeli (geç yumurtlama olabilir), gerekirse 1 hafta sonra tekrar ultrasonografi ile değerlendirilmelidir.

Gebelik kesesi büyümediyse veya transvajinal ultrasonda 18mm,  pelvik ultrasonla 25 mm gebelik kesesi içinde embriyo görülemedi ise boş gebelik tanısı konur Erken gebelik kayıplarının, yani erken düşüklerin neredeyse yarısı boş gebelik nedeniyledir.

Boş Gebelikte Tanı Yöntemleri Nelerdir?

En önemli tanı yöntemi ultrasonografik muayenedir. Erken gebelikte kese henüz küçük iken tanı konulamaz. 1hafta sonra sonra tekrar muayene yapılır. Gebelik kesesi günde en az 1 mm büyümelidir. 1 hafta sonra ultrasonografik ölçümde gebelik kesesi en az 7 mm büyümedi ise veya transvajinal ultrasonda 18mm,  pelvik ultrasonla 25 mm gebelik kesesi içinde embriyo görülemedi ise boş gebelik tanısı konur.

Tanı yöntemlerinde kanda gebelik testi ve progesteron takibi yol göstermekle beraber anlamlı değildir. Kese görüldükten sonra takip ve tanı yöntemi ultrasonografidir.

Boş Gebelik Tedavisi Nasıl Yapılır?

Tanı konulduğu zaman yapılacak işlem sağlıksız gebelik materyalinin kürtajla rahimden alınmasıdır. Alınan materyal patolojiye gönderilir. Patoloji sonucu parsiyel yada komplet mol hidatiform olarak değerlendirilirse takibe alınır. Alınan materyalde, henüz embrio görülemediğinden genetik çalışma yapılamaz. Kese küçükse, kanama, kasık ağrısı gibi düşük belirtileri varsa kendiliğinden düşmesi için beklenebilir.

Boş Gebelik Yüzde Kaç İhtimal Olur?

Gebeliklerin % 15 i düşükle sonuçlanır. Bunların yarısı anembriyonik gebeliktir.

Anembriyonik Gebelik Kimlerde Görülür?  Kimler Risk Altında?

Sağlıklı bir gebelik için sağlıklı bir yumurta ile sağlıklı bir spermin sağlıklı bir embriyo oluşturması gerekir. Sperm parametrelerinde bozukluk,  polikistik over sendromu, ileri yaş gebeliklerinde anembriyonik gebelik olma riski artar.

Boş Gebelikte Beta Hcg Değerleri

BHcg yani kanda gebelik testi anembriyonik gebelikte bazen beklenen yükselmeyi göstermez. Normal sağlıklı gebelikte BHcg 2 günde  en az % 65 artmalıdır. Boş gebelikte bu artış olabilir yada olmayabilir. Bu nedenle BHcgnin beklenen artışı göstermesi boş gebelik olmadığını göstermez. Ultrasonografik muayene tanıda esastır.

Boş Gebelik Kaçıncı Haftada Belli Olur?

Kese içinde embriyo vajinal ultrasonla 5. haftada  pelvik ultrasonla 6. haftada görülmelidir. Son adet tarihi ile gebelik haftası uyumlu olmayabileceğinden tanı için acele edilmemeli, 1 hafta sonra tekrar muayene yapılmalıdır.

Boş Gebelikte Yanılma Payı Var mı?

Gebelik haftası, son adet tarihine göre hesaplandığından dolayı, tanı için acele edilmemelidir. Özellikle düzensiz adet gören kişilerde yumurtlama geç olabilir, her zaman ultrasonografik ölçüm son adet tarihi ile uyumlu olmayabilir. Yanılma payı olmaması için gebelik kesesi 1 hafta aralıklarla takip edilir.

Boş Gebelikte Lekelenme Olur mu?

Sağlıksız gebeliklerde vücut gebelik materyalini atmaya çalışır ve bu nedenle lekelenme kasık ağrısı olabilir. Bazen de hiç bir belirti vermez, muayene ile anlaşılır.

Boş Gebelik Kan Testinde Çıkar mı?

Kanda ve idrarda gebelik testinin pozitif olması kadının gebe olduğunu gösterir. Testler gebeliğin dış gebelik, anembriyonik gebelik olup olmadığını göstermez. Tanı için Bhcg değeri ultrasonografide gebelik kesesinin görülebileceği 1800 değerlerinin üzerine çıkmalıdır.

Bazen adet gecikmesi olmadan test yapıp yada kan testi yaptırıp gebeliğin sağlıklı olup olmadığını merak edebilirsiniz. Ancak sabırla adetinizin 1 hafta gecikmesini beklemelisiniz. Çünkü gebelik kesesi ancak adet 1 hafta geciktikten sonar görülür. 1 hafta gecikme ile 10 mm görülen gebelik kesesinin boş gebeik olup olmadığını anlamak nerdeyse imkansızdır. Kese sağlıkla büyümeli, 18 mmi geçince boş gebelik açısından değerlendirmelidir.

Anembriyonik Gebelik Nasıl Sonlandırılır?

Sağlıklı olmayan gebeliği sonlandırma yöntemi kürtajdır. Alınan materyal patolojiye gönderilir. Patoloji sonucu parsiyel yada komplet mol hidatiform olarak değerlendirilirse takibe alınır. Alınan materyalde, henüz embrio görülemediğinden genetik çalışma yapılamaz.

Kese küçükse, kanama, kasık ağrısı gibi düşük belirtileri varsa kendiliğinden düşmesi için beklenebilir. Kürtaj yada kendiliğinden düşük için karar  mutlaka aile ile birlikte alınmalıdır. Bazı gebeler hemen sonlandırmak isteyebilir, düşük yapmaktan korkabilir. Bu durumda en güvenli yöntem kürtajdır.

Boş Gebelik Kürtajı Nasıl Yapılır?

Boş gebelik kürtajında diğer nedenlerle yapılan kürtajlarla aynı yöntem yani vakum aspirasyon yöntemi uygulanır. Kürtaj lkcal yada uyutarak sedasyon anestezisi ile yapılır.

Boş Kese Kendiliğinden Düşer mi?

Kese küçükse, kanama, kasık ağrısı gibi düşük belirtileri varsa, kese rahim alt bölgesinde ise kendiliğinden düşebilir. Ancak muayene ile kesin düşeceği anlaşılamaz. Kendiliğinden düşük olmasının avantajı kürtaja bağlı risklerin yaşanmaması, dezavantajı ise anne adayının ağrı ve kanama yaşaması, gebelik materyalinin patolojik incelemeye gönderilememesidir.

Boş Gebelik Ne Zaman Düşer?

Kendiliğinden düşük için beklendiğinde ne zaman düşeceği bilinemez. Ancak 10, 15 günden fazla beklememelidir. Bekleme süresi uzadıkca ailenin anksiyeti artar, sağlıksız materyal enfeksiyon ve kanamaya neden olabilir.

Boş Gebelik Düşüğü Nasıl Olur?

Gebelik materyalinin rahimden atılması rahim kasılmaları ile gerçekleşir. Kasılmalar adet sancısından biraz fazla ağrıya neden olur. Kanama ile birlikte beyaz parçalar düşer. Ağrının geçmesi ve parça düşürme düşüğün gerçekleştiğini gösterir. Ancak kesin tanı için mutlaka ultrasonla kontrol edilmelidir. Düşük tam gerçekleşmez ise, içeride kalan parça kürtajla alınmalıdır.

Anembriyonik Gebelikte Kürtaja Gerek Var mı?

Evet gerek var çünkü gebeliği hemen sonlandırmanın tek yolu kürtajdır. Ancak kendiliğinden düşmesi için beklenebilir. Kendiliğinden düşük bazen tam olmayabilir, içerde parça kalmışsa düşük sonrası yine kürtaj gerekli olabilir.

Boş Gebelik Tekrarlar mı?

Boş gebelik tekrarlama eğiliminde değildir. Normal bir düşük olarak kabul edilir. Ancak 2 yada daha fazla gebelik kaybı olursa detaylı incelemeler yapılmalıdır. Boş gebelik endişesi ile önceden yapılan bir test yoktur.

Boş Gebelikten Sonra Ne Zaman Hamile Kalınabilir?

Boş gebelikten dolayı kürtaj olmak zorunda kalan kadınlar haliyle üzüntü ve kaygı yaşarlar. Tanı için beklemek zorunda kalmışlardır ve tekrar gebelikte anı şeyleri yaşama kaygısı onları üzer.

Gebelikte, sağlıkla bebeğin büyümesi doktorun ve ailenin dileğidir ama bu her iki tarafın da elinde olan bir şey değildir. Tekrarlama riski az olan bu durumu yaşayan kadınlar, 2 ay gebelikten korunduktan sonra tekrar gebelik planlayabilirler.

Boş Gebelik Olmaması İçin Neler Yapılmalı?

Aslında boş gebelik olmasını engellemek için bir önerimiz ne yazık ki yoktur. Sağlıklı beslenmek, sigara içmemek, ideal kiloda olmak, anne olma yaşını ertelememek sağlıklı gebelikler için önemlidir. Boş gebelik yaşayan çiftlerde erkeğin sperm analizi yaptırmalı, problem varsa tedavi ile bu problemin düzelmesinden sonra gebelik planlanmalıdır.

Tüp Bebek Tedavisinde Boş gebelik Olur mu?

Evet olabilir. Tüp bebekle gebelik elde edilmesi boş gebelik olmasını ne yazık ki engelleyemez.

Boş Gebelikle Dış gebelik Arasında Ne Fark Var?

Halk arasında boş gebelik ve dış gebelik terimleri karıştırılır. Oluş biçimi ve tedavileri tamamen birbirinden farklı bu durumların ayırt edilmesi çok önemlidir. Dış gebelik, adı üzerinde rahim içinde değil, dışında olan gebeliktir.

Dış gebelik sıklıkla tüplerde olabildiği gibi, yumurtalıklarda, rahim ağzında, eski sezaryen kesisinde, karın içinde olabilir (bakınız dış gebelik). Boş gebelik ise rahim içinde olan ama sağlıksız bir gebeliktir.