MİYOM TEDAVİSİ MYOMEKTOMİ (MİYOM ALINMASI)

Kadınlarda en sık görülen iyi huylu  tümörlerdir. Leiomyom, fibrom, fibromyom ve fibroid gibi isimleri de vardır ama en yaygın kullanılan isim miyoma uteridir. Doğurganlık yaşındaki her 100 kadından 20-25 inde görülmekle beraber, 40 yaş üstündeki kadınların yarısında miyom vardır. Ergenlikte görülmesi nadirdir. Menopozda estrojen salgısı azaldığından küçülür yada geçer.

Miyom Nedir?

Rahimin düz kas ve bağ dokusundan oluşan, iyi huylu, halk arasında ur olarak bilinen iyi huylu tümörlerdir. Rahimde tek bir miyom olabileceği gibi çok sayıda da miyom olabilir

Miyom Neden Olur?

Bilinen bir nedeni yoktur. 1. derece akrabasında miyom olanlarda görülme riski daha fazladır. Bu nedenle genetik yatkınlık söz konusudur. Miyomların gelişmesi ve büyümesi östrojen, progesteron ve bunlarla ilişkili büyüme faktörleri ve proteinlerle ilişkilidir. Ergenlik öncesi ve menopozda görülmeyip doğurganlık dönemine görülür. Hareketsiz yaşam sürenlerde daha fazla görülmektedir. Yaş ilerledikçe miyom görülme olasılığı artar. Zencilerde daha sık görülmektedir.

miyom tedavisi

Miyom Belirtileri Nelerdir?

Myomlar büyük olsalar da hiç belirti vermeyebilir. Myomu olan hastaların % 75 inin hiç şikayeti yoktur. Miyomlar rahimde bulunduğu yere ve büyüklüğüne göre farklı belirtilere neden olurlar .Belirtiler şu şekilde sıralanır.

 • Kanama: Adet kanamalarının fazla olması en sık şikayetlerdendir. Miyomlu kadınların %30 unda adet kanamaları normalden fazla olup, kansızlığa neden olur. Kanamayı artıran miyomlar genellikle rahim iç tabakasına(döl yatağına)yakın olan submukoz miyomlardır.
 • Ara kanama, adet arası dönemlerde kanamaya neden olabilir.
 • Ağrı, myomlarda nadir bir belirtidir. Genellikle ağrı, adet sancısı şeklinde olmaktadır. Uzun yıllar adeti sancısız olan bir kadında, adet sancılarının olması miyomu düşündürür. Dejenere olan, kendi etrafında dönen myomlar bıçak saplanır tarzda ağrı yapabilir. Ağrı adet dönemi dışında da olabilir.
 • Kısırlık: Yerleştiği yere göre kısırlık nedeni olabilir, gebe kaldıktan sonra rahmin gebeliği taşımasını zorlaştırabilir. Tüpleri iterek yumurta ile spermin karşılaşmasını ,döl yatağının şeklini bozarak döllenmiş yumurtanın, rahme yerleşimini engelleyerek kısırlığa neden olabilir. Ancak kısırlıkla ilgili tüm olası nedenler incelenmelidir. Miyom tek başına çoğu kez kısırlığa neden olmaz.
 • Büyük miyomlar karın içindeki diğer organlara bası yaparak, bası yaptığı organın fonksiyonuna göre belirti verebilir (idrar yapmakta güçlük, kabızlık, gaz vb).
 • Gebelikte yaşanan sorunlar: Düşük, erken doğum, bebeğin doğum kanalına giriş anormallikleri, doğum sonrası kanama

Miyom Çeşitleri Nelerdir?

Myomlar rahmin dış yüzeyinde, rahim ağzında veya rahime sapla tutunmuş şekilde rahimin farklı bölgelerinde bulunur. Rahim endometrium(döl yatağı), myometrium(düz kas tabakası) ve seroza denilen 3 tabakadan oluşur. Miyomlar,  myometrium denilen, rahimin en kalın olan düz kas tabakasından köken alırlar, düz kas ile beraber bağ dokusu da içerirler ve rahimin diğer tabakalarına hatta başka organlara uzanabilirler. Myometrium, adet kanamasını dışarı atmak için, doğumda bebek ve plasentayı dışarı atmak için kasılan tabakadır.

Miyomlar yerleşim yerine göre 4 grubta incelenir.

 • Submukoz miyomlar: Rahim kaslarından kaynaklanan miyomun dölyatağına büyümesi ile rahim boşluğunun yapısını bozan miyomlardır. Kanama, kısırlık, gebelik komplikasyonlarına neden olabilirler.
 • İntramural miyomlar: İntramural miyomlar rahmin myometrium yani kas tabakasında bulunurlar. Rahim boşluğunun yapısını bozmaz, % 50 den azı rahim kasının dışına yani serozaya kadar taşabilir. Kanama ve gebelik komplikasyonlarına neden olabilir.
 • Subseröz miyomlar: Miyomun %50’den fazlası serozal yüzeyden taştığında subseroz miyom olarak adlandırılır. Saplı yada geniş tabanlı olabilir. Çoğu kez şikayete neden olmazlar. Büyürse çevre organlara yaptığı basıya bağlı şikayetler olur.

Miyom Tanı Yöntemleri Nelerdir?

Miyom tanısı koymak son derece kolaydır. Tipik belirtilerle gelen bir kadında jinekolojik muayene ve ultrason ile %99 doğrulukla tanı konur. Pek çok kadında hiç belirti vermeksizin rutin jinekolojik muayene ve ultrasonografide görülmektedir.

1) Jinekolojik muayene: Küçük subseröz miyomlar dışındaki myomların tanısında en iyi yöntem pelvik muayenedir. Rahim normalden daha iri ve sert olarak ele gelir.

2) Görüntüleme Yöntemleri:

 • Ultrasonografi: Miyom nodülü myometriumdan farklı bir lezyon olarak kolayca tanınır. Miyom büyüklüğü ve yerleşimi yüksek doğrulukla saptanabilir.
 • Tomografi, MR: Miyomların sayısı, yeri, büyüklüğü ile ilgili kesin bilgi verirler ancak pahalı olması nedeniyle pek kullanılmazlar. Ultrasongrafi ile karar verilemeyen durumlarda gereklidir.
 • Salin infüzyon sonografidir (SİS). Halk arasında sulu ultrason olarak da bilinir. Rahimin içine serum fizyolojik verilerek ultrason yapılır ve submukoz miyomların tanısı konur.
 • Histerosalpingografi(HSG): Submüköz miyomlar rahim  boşluğunda yer kaplayan oluşumlar olarak görülür.
 • Histeroskopi: Submüköz miyomların tanı ve tedavisinde kullanılır.

Miyomun Risk Faktörleri Nelerdir?

Miyomlar bazen riskli durumlara neden olabilir. 

 • Torsiyon: Saplı miyomlarda, miyom sap etrafında döner, sap sıkışır ve kanlanma bozulur. Bu durum ağrıya ve batında sıvı birikimine neden olur. Miyom bu durum uzarsa kopabilir, karın içine düşer ve burada kendini besleyecek bir organa tutunarak büyümeye devam edebilir (parazitik miyom)
 • Enfeksiyon: Miyomda ülser oluşabilir ve enfeksiyona neden olur. Ağrı ve kanama yapar.
 • Kanser: Myomlar genellikle iyi huylu tümörlerdir. %0.2 olasılıkla, ileri yaşlarda leiomyosarkom denilen kanser görülebilir. Hızlı büyüyen miyomlar dikkate alınmalıdır.
 • Dejenerasyon: Miyomun normal hücre yapısının değişikliğe uğramasıdır. Menopozdan sonra atrofik dejenerasyon olur ve myomlar küçülür. Gebelikte rahim hızlı büyüdüğünden myomların kanlanması bozulur, nekroz olur, içine hafif kanamalar olabilir. Bu duruma kırmızı dejenerasyon denir. Gebelerde ağrı, bulantı, ateş, kusma gibi şikayetlere neden olabilir. Hyalen dejenerasyon sık olan bir değişimdir, mikroskopik olarak anlaşılır. Kalsifik dejenerasyon, miyom içinde kalsiyum birikmesidir. Röntgen ve ultrasonda kireçlenme bulguları verir.

Miyom ve Gebelik

Tüm gebeliklerin yaklaşık %1.4-8.6’sında miyomlar görülür. Gebelikte yükselen hormonların etkisiyle miyomların büyüdüğü ve şikayetlere neden olduğu klasik bir bilgi olmakla birlikte çalışmalar göstermiştir ki, bu büyüme sadece ilk 3 ayda olur ve gebeliğin sonuna doğru çoğu myom küçülür. Tanı ya gebelik öncesi yada  ilk 3 ayda yapılan ultrasonografi ile konur. İleri haftalarda, özellikle miyom rahim arka duvarında ise görmek zorlaşır. Miyomu olan gebeler yakın takip edilmelidir.

 • Enfeksiyon: Miyomda ülser oluşabilir ve enfeksiyona neden olur. Ağrı ve kanama yapar.
 • Myomlar yerleştikleri yere göre tekrarlayan düşükler, erken doğum tehdidi, bebeğin anormal pozisyonda yerleşmesi, eşin erken ayrılması, rahim kasılmalarını bozarak doğum sonrası kanamalara neden olabilir.
 • Miyomu olan gebelerde sezaryen olma olasılığı artar. Sezaryen sırasında kanama riskinin yüksek olması nedeni ile miyomun çıkarılması tercih edilmez. Miyom ameliyatı planlanıyorsa, doğumdan 6 ay sonra ameliyat yapılmalıdır.

miyom tedavisi ankara

Miyomda Tedavi Yöntemleri

Miyomu olan pek çok kadında belirgin bir şikayet yoksa tedavi gerekmez, 6 ayda bir jinekolojik muayene ve ultrason yapılmalıdır. İleride gebelik düşünen kadınlarda miyomun yerleşimi gebeliğe ait problem yaratmayacaksa takip edilir. Menopoz yaşına yakın olan kadınlarda da, menopoz sonrası miyom küçüleceğinden takip tercih edilir. Takip menopoz sonrası da devam etmelidir.

1) İlaç tedavisi: Miyomu küçültmek için kullanılan ilaçlar, estrojen hormonunu baskılamaya yöneliktir, ilaç kullanırken myom küçülür, kesince tekrar eski haline döner. Bu ilaçlar geçici olarak kadınları menopoza soktuğundan kemik erimesi, ateş basması gibi şikayetlere neden olur. Sadece ameliyat öncesi tercih edilebilir. Son yıllarda ilaç kullanılarak yapılan ameliyatların daha çok yapışıklığa neden olduğu görüldüğünden ameliyat öncesi ilaç kullanımı güncel değildir.

Miyoma bağlı yoğun kanaması olan kadınlarda kanamayı azaltmak için doğum kontrol hapları yada hormonlu spiral (mirena) uygulanabilir.

2) Cerrahi tedavi: Şikayetlere yol açan ve hızla büyüyen miyomlar cerrahi olarak çıkarılmalıdır. Miyomun yeri ve büyüklüğüne göre cerrahi işlemin hangisinin uygulanacağına karar verilir. Cerrahi tedavi kapalı (laparoskopi ile) yada açık(laparotomi) yöntemi ile yapılır.

 • Rahim bırakılarak sadece myomların çıkarıldığı ameliyatlara myomektomi denir.
 • Miyomla beraber rahimin çıkarıldığı ameliyatlara histerektomi denir.

Laparoskopi (kapalı ameliyat): Rahim dış duvarına yerleşen miyomlar ince bir kesiden karın içine yerleştirilen laparoskop adı verilen bir alet yardımı ile çıkarılır(laparoskopik myomektomi). Miyomla beraber rahim alınma ameliyatları da uygun vakalarda laparoskopi ile yapılabilir (laparoskopik histerektomi). Subserozal ya da intramural miyomlarda uygulanabilir ancak özellikle intramural miyomların çıkarılmasında cerrahın tecrübesi çok önemlidir. Teknik olarak laparatomiye göre daha zordur. Laparaskopik miyomektomi sonrası oluşan gebeliklerde miyometriumun etkili dikiş atılamamasına bağlı, ameliyat sonrası gebeliklerde yırtılması riski artar. Ancak laparatomiye göre daha az yapışıklık riski vardır ve iyileşme daha hızlıdır

Laparotomi(açık ameliyat): Miyomlar çok büyükse, çok sayıda ise, kanser şüphesi varsa, karından yapılan kesi ile girilerek miyom çıkarılması(myomektomi), yada miyomlarla beraber rahim alınması(histerektomi) ameliyatı yapılır. 7 cm.’den büyük subserozal ya da intramural myom varlıında, 5’ten çok miyom  varlığında ve miyomektomi sonrası uterus boşluğunun açılmasının riskli olduğu durumlarda laparatomi ile açık myomektomi tercih edilir .

Histeroskopi: Rahim boşluğuna yerleşen (supmukoz) miyomlar, vajinal yoldan rahim içine yerleştirilen ışıklı bir alet yardımı ile çıkarılır(histeroskopik miyomektomi). Saplı submüköz miyomlar histeroskopi ile alınır.  Geniş tabanlı miyomlarda rezeksiyon uzun sürebilir ve birden fazla operasyon gerekebilir. 5 cm.’den büyük submüköz miyomlarda ise histeroskopi çok uygun değildir.

3) Diğer Tedaviler:

Miyomların dondurulması(kriyoterapi): Miyomlara özel bir aletle ulaşarak ve -196 derecelik sıvı nitrojen uygulanarak miyomların dondurulma işlemi araştırma olarak uygulanmaktadır. Dondurulan miyomlar zamanla küçülmektedir, ancak miyom tedavisinde rutin uygulanan bir yöntem değildir.

Uterin Arter Embolizasyonu (UAE): Durdurulamayan ameliyat sonrası kanamalar için uzun süredir kullanılan bu yöntem 1990’larda miyom tedavi yöntemi olarak da kullanılmaya başlanmıştır. Kasıktan femoral artere girilerek kataterle uterin arterlere ulaşılır ve damarlara tıkayıcı madde verilir. İşlem sonrası bulantı, kusma ateş görülebilir. Radyasyona maruz kalma riski vardır. Gebelik planlayanlarda uygulanmaz. Over rezervini azaltır. Teknik ve deneyim gerektirir. Rutin uygulanan bir tedavi şekli değildir.

Uterin Damarların Laparoskopik Oklüzyonu: UAE yerine laparoskopik olarak her iki uterin arterin koagulasyonudur. Ancak deneyim gerektirir.

Miyom Koagülasyonu (Myolizis): Rahimin korunması istendiğinde, alternatif olarak miyom destrüksiyonu (myolizis) veya myomu besleyen damarların oklüzyonu işlemidir. Kolay ve hızlı bir cerrahi yöntem olması, kanama kontrolü gerektirmemesi ve hastanın hızlı iyileşmesi avantaj olsa da  küçülmenin geç olması, birden fazla seansa ihtiyaç duyulabilmesi, nüks riskinin olması ve gebelik planlayan hastalara uygun olmaması gibi dezavantajları vardır.

Miyomlarla İlgili Sorular

Miyom kimlerde olur?

Miyom üreme çağındaki kadınlarda %20-25 olasılıkla görülür. Siyah ırkta, ailesinde miyom olanlarda, erken adet gören ve geç menopoza giren kadınlarda daha sık görülür. Miyom rahimde tek olabildiği gibi çok sayıda da olabilir.

Transmural miyom nedir?

Miyom rahimin tüm tabakalarını tuttuğu zaman transmural myom olarak adlandırılır.

Parazitik miyom nedir?

Saplı subseroz miyomlar torsiyone olup kopabilir, karın içine düşer ve burada kendini besleyecek bir organa tutunarak büyümeye devam edebilir. Bu miyomlara parazitik myom denir. Başka tümörlerle karışır. Ameliyatla çıkarılıp patolojik inceleme yapıldığında tanı konur.

Dejenere miyom nedir?

Miyomun normal hücre yapısının değişikliğe uğramasıdır. Menopozdan sonra atrofik dejenerasyon olur ve myomlar küçülür. Gebelikte rahim hızlı büyüdüğünden miyomların kanlanması bozulur, nekroz olur, içine hafif kanamalar olabilir. Bu duruma kırmızı dejenerasyon denir. Gebelerde ağrı, bulantı, ateş, kusma gibi şikayetlere neden olabilir. Hyalen dejenerasyon sık olan bir değişimdir, mikroskopik olarak anlaşılır. Kalsifik dejenerasyon, miyom içinde kalsiyum birikmesidir. Röntgen ve ultrasonda kireçlenme bulguları verir.

Miyom ne zaman tehlikelidir?

Submukoz kanamaya neden olan miyomlar kansızlık ve buna bağlı problemlere neden olduğundan ameliyat edilmelidir. Büyük miyomlar  diğer organlara bası yapması nedeniyle, hızlı büyüyen miyomlar da kanser şüphesi nedeni ile ameliyat gerektirir. Kesin olarak şu büyüklükteki miyomlar tehlikelidir denilemez.

Miyomlar neden büyür?

Hormonla ilişkilendirilen tümörlerdir. Genellikle hormonların arttığı gebelik döneminde büyür. Nadir görülse de hızlı büyüyen miyomlar kanserle ilişkili olabilir.

Bekârlarda miyom olur mu?

Evet olabilir. Miyom rahim düz kasları ve bağ dokusundan kaynaklanır. Evli, bekar, doğurmuş, doğurmamış tüm kadınlarda miyom olabilir.

Miyom gelişimi engellenebilir mi?

Miyom oluşumunu veya büyümesini engelleyici bir tedavi yoktur. Çoğu miyom aynı boyutta kalır ve menopoza  girince küçülür.

Miyomlar kendiliğinden küçülür mü?

Gebelikte büyüyen miyom varsa doğum sonrası küçülür. Kendiliğinden küçülme ayrıca menopoz döneminde söz konusudur.

Miyom nasıl tedavi edilir?

Miyomun ilaç tedavisi yoktur. Ancak miyoma bağlı adet kanamalarında artış doğum kontrol hapları yada hormonlu spiral (mirena) ile kontrol altına alınabilir. Miyomun tedavisi cerrahidir.

Miyomu olanlar doğum kontrol hapı kullanabilir mi?

Doğum kontrol hapları hormon içerdiğinden dolayı kullanıldığında miyomu büyüteceği düşünülebilir. Yüksek estrojen içeren doğum kontrol haplarını miyomu büyütebilir. Miyomu olan kadınlar doktor kontrolünde doğum kontrol hapı kullanabilirler. Hatta kanamayı azaltmak için doğum kontrol hapı kullanılabilir.

Miyomu olanlar gebe kalabilir mi?

Evet miyomu olanlar gebe kalabilirler. Gebelerin % 4’ünde muayene sırasında miyom tespit edilir. Miyomu olan çoğu gebe sağlıkla doğum yapar. Myom rahimde yer kaplayarak bebeğin başının doğum kanalına girişini engelleyebilir. Miyomu olan gebede sezaryen olma ihtimali artar. Doğum sonrası kanama riski vardır.

Miyom takibi nasıl yapılır?

Miyom tanısı konulduktan sonra hastanın yaşı, şikayeti, miyomun durumuna göre takip kararı verildiğinde ilk 2 yıl 6 ay aralıklarla takip edilir. Şikayeti olmayan kadınlarda takip aralıkları yılda bir olabilir.

Miyomu olan kadın cinsel ilişkiye girebilir mi?

Miyomlar rahimden kaynaklanır. Cinsel ilişki penis vajina birlikteliği ile gerçekleştiği için miyom cinsel ilişkiye engel olmaz. Miyomu olan kadınlar cinsel ilişki kurabilir.

Miyom yılda ne kadar büyür?

Miyomun yılda ne kadar büyüyeceği bilinemez. Çoğu miyom aynı boyutta kalır.

Miyom kürtajla alınır mı?

Miyom kürtajla alınamaz. Rahim boşluğunda olan miyomlar optik bir aletle (histereskopi) vajinal yoldan rahime girilerek alınır.

Rahim aldırmak zararlı mı?

Miyomla beraber rahim alınması doğurganlığı engeller. Genç kadınlarda, gebelik planlayan kadınlarda mümkünse rahim alınma ameliyatı yapılmaz. Rahim alınma ameliyatlarından sonra adet görülemeyeceği için kadınlar kendini kötü hissedebilir. Bazen de çok kanaması olan kadınlar rahmini aldırıp kurtulmak isterler. Rahim alınıp yumurtalıklar bırakıldığı taktirde adet kanaması olmasa da menopoza girilmez, yumurtalıklar hormon üretimini sürdürür.

Hangi durumlarda miyom ameliyatı gerekir?

Her miyomu ameliyatla almak gerekli değildir. Kadınların çoğunda miyom vardır ve bir şikayete neden olmaz. Miyomlar ağrı, kanama, diğer organlara bası yapıyorsa, gebe kalmayı engelliyorsa, büyükse ve büyüyorsa ameliyatla alınmalıdır.

Miyom ameliyatla kaç santim olunca alınır?

Miyomun ilaç tedavisi yoktur. Miyom ağrı, kanama gibi şikayetlere neden oluyorsa, hızla büyüyorsa, büyük boyutta ise ameliyat yapılmalıdır. 8 cm miyom hiçbir şikayete neden olmazken, 3 cm submukoz myom yoğun kanamalara neden olabilir. Ameliyat kararı için kesin bir miyom ölçümü olmasada da genelikle 6-7 cm den büyük miyomlar ameliyat gerektirir. Miyomlar büyüdükçe kapalı ameliyat şansı azalır.

Miyom ameliyatı nasıl yapılır?

Ameliyatın yöntemine hastanın yaşı, miyomun büyüklüğü, sayısı ve yerleşim yeri, hastanın çocuk isteğine göre karar verilir. Her iki ameliyat (myomektomi ve histerektomi) açık yada kapalı şekilde gerçekleştirebilir. Açık yada kapalı ameliyata miyomun büyüklüğü, sayısı, yerleşim yeri, cerrahın  tecrübesine göre karar verilir. Kapalı laparoskopik başlanan ameliyattan açık ameliyata geçme, sadece miyom çıkarılması kararı ile başlanan ameliyatta tamamen rahimi alma gereği doğabilir.

 • Rahimden miyom alnması olan miyomektomi genç yaşta olan, gebelik planlayan kadınlarda tercih edilir. Miyom alınmasından sonra rahim kaldığı için tekrar miyom olma olasılığı vardır.
 • Rahim alınması, miyomla beraber rahimin alınması olan histerektomi ileri yaş kadınlarda, çocuk istemeyen kadınlarda tercih edilir. Miyomun oluştuğu rahim alındığı için miyomun tekrarlama riski yoktur. Rahmi alınan kadınlar adet görmez ama yumurtalıklar bırakıldıysa menopoza girmezler. Adet kanaması olmadığı için menopoza girip girmedikleri kanda hormon seviyelerine bakılarak anlaşılır.

Myomektomi ameliyatında kullanılan cerrahi teknikler nelerdir?

Miyom alma ameliyatı özellikle genç yaş kadınlar için yapılan bir ameliyattır. Doğurganlığın devamı için ameliyat çok dikkatli ve özenli bir şekilde yapılmalıdır.

Genç kadınlar dışında, yaşı ileri de olsa rahminin alınmasını istemeyen ve miyomu olan hastalarda da ameliyatla sadece miyom alınır (myomektomi).

Myomektomi ameliyatında cerrahi teknik miyom kapsülüne  kesi yapılarak myomun çıkarılması ve o bölgenin dikişlerle kapatılması şeklindedir. Bu ameliyatta 2 yöntem kullanılır.

 • Kapalı yöntem olan laparoskopi:  Miyomlar göbek ve kasıklardan ince bir kesiden karın içine yerleştirilen laparoskop adı verilen bir alet yardımı ile çıkarılır(laparoskopik myomektomi). ). Subserozal ya da intramural miyomlarda uygulanabilir ancak özellikle intramural miyomların çıkarılmasında cerrahın tecrübesi çok önemlidir. Teknik olarak laparatomiye göre daha zordur. Laparaskopik myomektomi sonrası oluşan gebeliklerde myometriumun etkili dikiş atılamamasına bağlı, ameliyat sonrası gebeliklerde yırtılması riski artar. Ancak laparatomiye göre daha az yapışıklık riski vardır ve iyileşme daha hızlıdır.
 • Açık yöntem olan laparotomi: Miyomlar çok büyükse, çok sayıda ise, kanser şüphesi varsa, karından yapılan kesi ile girilerek miyom alınma ameliyatı (myomektomi) yapılır. Kesi genellikle sezaryan kesisi şeklindedir. Çok büyük miyomlarda, kanser şüphesinde kesi göbek hizasından alt karına doğru dikey şekilde yapılır. 7 cm.’den büyük subserozal ya da intramural miyom varlığında, 5’ten çok miyom  varlığında ve myomektomi sonrası rahim boşluğunun açılmasının riskli olduğu durumlarda laparatomi ile açık myomektomi tercih edilir .
 • Histeroskopi: Rahim boşluğuna yerleşen (supmukoz) miyomlar, vajinal yoldan rahim içine yerleştirilen ışıklı bir alet yardımı ile çıkarılır (histeroskopik miyomektomi). Saplı submüköz miyomlar histeroskopi ile alınır.  Geniş tabanlı myomlarda rezeksiyon uzun sürebilir ve birden fazla operasyon gerekebilir. 5 cm.’den büyük submüköz myomlarda ise histeroskopi çok uygun değildir.

Histerektomi  ameliyatında kullanılan cerrahi teknikler

Myomektomide olduğu gibi kapalı yada açık yöntemle yapılabilir, tek fark miyomla beraber rahmin tamamen alınmasıdır. Tüm dünyada en sık rahim alma nedeni miyomlardır. Özellikle ileri yaşta, menopozu yaklaşmış yada menopozda veya artık çocuk istemeyen  kadınlara rahim alma yani histerektomi ameliyatı yapılır.

Miyom alınması genel anestezi ile mi yapılır?

Açık myomektomi ve histerektomi ameliyatları genel anestezi yada bölgesel anestezi (epidural, spinal) ile yapılabilir.

Kapalı myomektomi ve histerektomide genel anestezi tercih edilir.

Miyom ameliyatlarından önceki 6 saat aç ve susuz olmalıdır. Anestezide kullanılan ilaçlar bulantı kusmaya neden olabilir, ameliyat sırasında kusma akciğer problemlerine neden olabilir. Ameliyattan önceki gün hafif ve sebze ağırlıklı gıda tüketilmelidir.

Kapalı miyom ameliyatının avantajları nelerdir?

Kapalı miyom ameliyatlarında karın bölgesinde daha kesi ve dikiş izi olur. Karın içi yapışıklık daha az olup hastanede yatış süresi daha kısadır.

Kapalı miyom ameliyatının dezavantajları nelerdir?

Çok büyük miyomlarda, sayısı fazla olan miyomlarda yapılamaz. Özel eğitim ve ekipman gerektirir. Tecrübesiz ellerde komplikasyon riski fazladır. Maliyeti açık ameliyattan daha fazladır.

Açık miyom ameliyatının avantajları nelerdir?

Açık ameliyatta miyom elle kontrol edilebilir. Açık myomektomi ameliyatlarında miyomun çıkarıldığı rahim bölgesine daha rahat ve kapatıcı dikişler atmak mümkündür. Bu durum miyom ameliyatı sonrasında gebelik olduğunda rüptür riskini azaltır. Özel ekipman gerektirmez, kapalı ameliyattan daha ucuzdur. Çok sayıda miyom varlığında ameliyat süresi kapalı ameliyattan daha kısa sürer.

Açık miyom ameliyatının dezavantajları nelerdir?

Kesi kapalı ameliyattan daha fazladır. Ağrı ve hastanede kalma süresi daha fazladır. Yapışıklık olma riski açık ameliyattan daha fazladır. Hastanede kalış süresi daha uzun olabilir.

En iyi amelyiat yöntemi hangisi?

En iyi yöntem hastanın yaşı, miyomun büyüklüğü, hastanın çocuk isteği, doktorun tecrübesine göre karar verilen yöntemdir.

Miyom ameliyatı kaç saat sürer?

Miyom ameliyat süresi miyomun büyüklüğü, sayısı, sadece miyom alınması yada miyomla birlikte rahimin alınmasına göre değişir. Hasta daha önce ameliyat geçirmişse karın içi yapışıklık olabilir, ameliyat süresi uzar.

Açık miyom ameliyatları yaklaşık 1-1,5 saat, kapalı ameliyatlar 1-2,5 saat sürebilir. Bu süre hastanın durumu ve cerrahın tecrübesi ile ilişkilidir.

Miyom ameliyatında rahmin alınması şart mı?

Miyom ameliyatlarında rahim alınması şart değildir. Miyom sayısı fazla ise, hastanın yaşı ileri ise ve çocuk isteği yoksa, kanser şüphesi varsa miyomla beraber rahim alınması planlanır. Bazen sadece miyom alınması planlansa da hastada yoğun kanama olması  rahim alınmasını tıbbi nedenlerle zorunlu kılabilir.

Miyom ameliyatı riskleri nelerdir?

Her ameliyatta olduğu gibi miyom ameliyatlarında da riskler vardır. Kalp-böbrek-karaciğer-şeker hastalığı olanlarda, endometriozisi olanlarda, sigara içenlerde, daha önce karın içi ameliyat geçirmiş olan kadınlarda riskler artar.

 • Kesi yerinde enfeksiyon
 • İdrar torbası (mesane) , üreter (böbrekten idrar torbasına uzanan tüp), ince ve kalın bağırsak zedelenme riski
 • Ameliyat sırasında ve sonrasında durdurulamayan kanama ya da kan toplanmasına (hematom) bağlı o bölgeyi besleyen ana damarların bağlanması
 • Ameliyattan sonra idrar kaçırma  ya da var olan idara kaçırma yakınmasında artış
 • Karın içindeki büyük damarlarda zedelenme ve kanamanın ortaya çıkması
 • Ameliyat sonrası gelişen yapışıklıklara bağlı karın ağrısı ve barsak tıkanıklığı
 • Miyom çıkartılması sırasında ortaya çıkan ve durdurulamayan kanama sonucu rahimin alınması
 • Anesteziye bağlı riskler

Miyom ameliyatında kaç gün hastanede yatış olur?

Sorunsuz geçen kapalı yada açık  miyom ameliyatlarında 1 yada 2 gün hastanede yatış olur. Sorun yaşanması hastanede yatış süresini uzatır.

Miyom Ameliyatı Sonrası Sıkıntılar Nelerdir?

Ameliyat sonrası aşağıdaki sıkıntı ve şikayetler görülebilir.

 • Karın ağrısı
 • Dikiş yerinde sancı ve yanma
 • Bulantı kusma
 • Karında şişlik
 • Gaz problemleri
 • Kabızlık
 • Çarpıntı

Bu şikayetler normal olabildiği gibi bir problem olduğunu da gösterebilir. Titizlikle değerlendirilerek şikayetler giderilmeye çalışılır. Taburcu edildikten 1 hafta sonra mutlaka kontrol yapılmalıdır.

Miyom ameliyatı sonrası karın şişliği nasıl geçer?

Karın içi yapılan ameliyatlarda karında şişkinlik daha çok gazdan kaynaklanır. Yürüyüş yapmak, bol su içmek, lifli gıdalarla beslenmek bağırsak hareketlerini artırarak şişkinliği azaltır. Sakız çiğnemek iyi gelebilir. Kapalı ameliyatta karın içi gazla şişirilir, ameliyat bitiminde boşaltılır. Bu gaz bazen omuza vuran ağrı yapabilir, genellikle 3-5 gün içinde geçer.

Ameliyat sonrası kilo olur mu?

Miyom ameliyatı kilo almaya neden olmaz.

Ameliyat sonrası cinsel ilişki

Ameliyat sonrası 30 gün cinsel ilişki kurulmamalıdır. Miyom ameliyatları rahim alınsa da cinsel ilişkiyi engellemez. Ameliyat sonrası tam iyileşme için 30 gün beklemek gerekir.

Ameliyat sonrası vajinal kanama olur mu?

Miyom alma ve rahim alma ameliyatlarından sonra birkaç gün bazen 10 gün süren kahverengi, vişne çürüğü gibi kanamalar olabilir. Yoğun kanama olmamalıdır, varsa acil bir sorun var demektir.

Ameliyat sonrası ağır kaldırma

Miyom ameliyatlarından sonra ilk 30-40 gün dikkat edilmeli ağır kaldırmamalıdır. Kapalı ameliyattan 1 ay sonra spor yapılabilir. Açık ameliyattan 1 ay sonra tam mekik gibi karın kaslarını zorlayıcı hareketler dışında diğer fiziksel aktiviteler yapılabilir.

Miyomların kansere dönüşmesi olasılığı

Miyomlar iyi huylu tümörlerdir. Ameliyatla çıkarılan tüm miyomlar patolojiye gönderilerek incelenir. Miyomlarda kanser riski %0,2 (binde 2) dir.

 

***Myomlar üreme çağındaki kadınlarda sık görülen iyi huylu tümörlerdir. Menopoz sonrası küçülür.

***Myom ameliyatı olan kadınlar gebelik düşünüyorsa, ameliyattan 6 ay sonra gebe kalmalıdırlar.

***Myomların cerrahi olarak çıkarıldığı kadınlarda, tekrar myom olma riski (nüks) vardır. Myomun nüksetmesi, ameliyatın iyi yapılmadığı anlamına gelmez.

Miyom takibi muayenehanemde, ameliyatları anlaşmalı olduğum hastanelerde yapılmaktadır. Ayrıntılı bilgi ve randevu için 03122877079 u arayabilir, whatsapptan yazabilirsiniz.