1 yıl boyunca korunmasız cinsel ilişkiye rağmen gebelik olmayan çiftlerde yıllardır uygulanmış bir tedavi yöntemi olup  uygulanmaya da devam etmektedir. Yardımcı üreme tekniklerinden biri olan aşılama diğer yardımcı üreme tekniği olan tüp bebekten daha ucuz olması, daha kolay uygulanması ve daha az girişim gerektirmesi nedeni ile ilk seçenek tedavi yöntemlerinden biridir.

Kısırlık Nedir?

İnfertilite yani kısırlık herhangi bir doğum kontrol yöntemi uygulanmaksızın 1 yıl süre ile düzenli ilişkiye rağmen gebelik olmaması durumudur. Kadın  35 yaş üzerinde ise bu süre 6 ay ile sınırlıdır.

Kadında Doğurganlık Problemleri Nasıl Teşhis Edilir?

Kadının muayenesi, ultrasonla üreme oraganlarının (rahim ve yumurtalıklar) muayenesi, ilaçlı rahim filmi ile tüplerinin durumu, hormon testleri ile üreme potansiyeli değerlendirilir. Tüm muayene ve tetkikler normal olmasına rağmen gebelik olmuyorsa, erkeğin spermleri normalse açıklanamayan kısırlık söz konusudur.

Erkekte Üreme Problemleri Nasıl Teşhis Edilir?

Erkeğin değerlendirilmesi sperm analizi ile yapılır. Kısır çift kadın doğum uzmanına başvurur, kadın doğum uzmanı erkekten sperm analizi ister. Semen analizi normalse erkek için yapılması gereken başka bir şey yoktur. Semen analizinde problem varsa ürolojiye  yönlendirilir. Erkeğin muayenesi,  tetkikleri ve gereken tedavisi ürolog tarafından uygulanır.

Kadınlarda ve Erkeklerde Kısırlık Testleri Nelerdir?

Kadında FSH, LH, E2, TSH gerekirse PRL, gerekirse AMH kan testleri, ilaçlı rahim filmi  kısırlık testleridir. Erkekte yapılan kısırlık testi semen analizidir. Semen analizinde sperm sayı ve hareketleri az olan çiftler aşılama yada tüp bebek tedavisine adaydır, erkek mutlaka ürolog tarafından değerlendirilmelidir. Tedavi aşamalarında kadın doğum doktoru ile ürolog uyum içinde çalışmalıdır.

Aşılama Tedavisi İçin Gerekli Tetkikler Nelerdir?

Yukarıda adı geçen tetkikler yapılmış olmalıdır. AMH sı düşük olan kadınlar, toplam hareketli sperm sayısı 5 milyondan az olan erkekler söz konusu olduğunda aşılama değil tüp bebek tercih edilir.

asilama tedavisi ankara

Aşılama  (inseminasyon) Tedavisi Nedir?

Erkeğin spermlerinin özel yöntemlerle hazırlanarak kadının rahmine  verilmesi işlemidir. Aşılama tedavisinde amaç daha hareketli ve kaliteli spermleri rahime bırakarak yumurtaya yakın hale getirmek ve döllenme şansını artırmaktır.

Aşılama yapılabilmesi için erkekte yeterli sperm, kadında büyüyen yumurta olmalıdır. Ayrıca sperm ve yumurta tüpte döllendiği için kadının tüplerinin en az biri açık olmalıdır. Tüplerin açık olduğunu anlamak için  ilaçlı rahim filmi  ( HSG histerosalpingografi) çekilir. Rahim filmi çekilmeden aşılama yapılmaz.

Aşılama tıp dilinde intrauterin inseminasyon (IUI) olarak adlandırılır.

Aşılama Tedavisi Kimlere Uygulanır?

 • Açıklanamayan infertilite (kısırlık) olan çiftlere. Bu grup çitlerde kadının yaşı gençse korunmasız ilişki süresi 2 yıla uzatılabilir.
 • Sperm parametrelerinde bozukluk, sayı ve hareket azlığında
 • Erkekte ejakulasyon (boşalma), sertleşme problemlerinde, erkekte vajinaya boşalmayı engelleyen hipospadiasta
 • Cinsel ilişkiye izin vermeyen vajinismus problemi olan çiftlerde vajinismus tedavisinin uygulanması doğru olandır. Ancak pek çok çift vajinismus tedavisi olmadan yardımcı üreme tekniklerinden faydalanmak isterler.
 • HIV (aids) (+) eşe sahip olan HIV (-) kadınlar: Yıkama teknikleri spermleri viruslu ortamdan temizler
 • Endometriozis

Aşılama Tedavisi Kimlere Uygulanmaz?

 • Yumurtlaması olmayan kadınlara
 • 35 yaş ve üzeri kadınlara
 • Erkekte toplam hareketli sperm sayısı 5 milyondan az ise
 • Kadının her iki tüpü kapalı ise

Aşılama Tedavisi Nasıl Yapılır?

Aşılama planlanan anne adayının öncesinde kadın doğum uzmanınca muayene edilmesi gerekir. Baba adayı da sperm problemi varsa ürolog tarafından değerlendirilmelidir. Adetin 2 yada 3. günü anne adayı tekrar muayene edilir, hormon ilaçları ağızdan yada ciltaltından verilerek yumurta büyütülmesi planlanır. Yumurtlama tedavisi ile follikül (yumurta içeren kesecik) istenen boyuta geldiğinde ve sayısı uygunsa cilt altından çatlatma iğnesi yapılır.

Aşılama olacağı saatten yaklaşık 2 saat önce spermin hazırlanması için baba adayı sperm hazırlanacak merkezde olmalıdır. Bu merkezin aşılama yapılacağı merkeze yakın olması önemlidir. Hazırlanan sperm vücut ısısında yada özel termoslarla taşınır. Çatlatma iğnesinden 36 saat sonrası aşılama planlanır. Anne adayının idrarının sıkışık olması önemlidir.

Böylelikle öne doğru eğik olan rahim, idrar kesesinin dolması ile düz bir hatta gelir ve kateterin geçişi kolaylaşır. Jinekolojik muayene masasına alınan anne adayının vajinasına spekulum adı verilen muayene aleti yerleştirilir. Vajina serum fizyolojikle yıkanır. Spermler ince bir kateterle, ultrason eşliğinde rahim içine bırakılır. Ağrısız bir işlemdir.

Aşılama Öncesi Nelere Dikkat Edilmelidir?

Aşılama öncesi muayeneler yapılmış olmalıdır. Gebelik öncesi yapılması gereken testler, hormon testleri yapılmalı, tedavi süresince ve sağlıklı gebelik için hazırlıklar tam olmalıdır.

Aşılama öncesi hem kadın hem erkeğin dikkat etmesi gerekenler şunlardır

Kadın:Aşılama uygulanacak kadının tedavi sırasında vajinal enfeksiyonu olmamalı, vajinal ilaç, krem, losyon kullanmamalıdır. Sigara, alkol tüketmemelidir. Folik asit içeren vitamin kullanması, gebelik olduğunda bebeğin özürlü olma riskini azaltacaktır. Aşılama öncesi rahim filmi çekilmiş olmalı, tüplerin açık olduğundan emin olunmalıdır.

Erkek: Spermin verimli olması için son 2 gün sigara, alkol, uyuşturucu kullanmamalıdır. Sperm masturbasyonla verilirken kimyasal içeren kayganlaştırıcı jeller kullanılmamalıdır.

Aşılama Tedavisi Adetin Kaçıncı Gününde Başlar?

Aşılama tedavisine kadınlar adetli iken muayene olmaya çekindikleri için genelde adet bitince gelmek isterler. Oysaki üremeyi destekleyen hormonların yumurtalık üzerindeki etkisi 5. günden önce başladığı için adetin 2 yada 3. günü muayene yapılmalı, ilaç planlanmalıdır. Leke olan gün değil kanamanın arttığı gün adetin 1. günü olarak kabul edilir. Adetli iken muayene olmak ayıp, utanılacak bir şey değildir. Adet kanaması kadının doğasında olan, biz kadın doğum doktorlarının alışık olduğu bir durumdur.

Kadında Aşılama Takibi Nasıl Yapılır?

Aşılama tedavisi planlandığında anne adayı adetin 2 yada 3. günü muayene edilir. Aşılamaya başlarken rahim duvarı ince olmalı, yumurtalıklarda kist olmamalıdır. Yumurtalıkların uyarılması yani ovulasyon indüksiyonu hap yada iğnelerle yapılır. Belli aralıklarla ultrasonda follikül (yumurta içeren kesecik) takibi yapılır. Folikül yada folliküller belli boyutlara ulaştığında (18-22 mm) çatlatma iğnesi tabir edilen bir iğne yapılarak folikül içindeki yumurta olgunlaştırılır ve çatlatılır. Folikül sayısı üçten fazla ise aşılama ile çoğul gebelik riski aile ile paylaşılır ve tedavi iptal edilebilir. Aksi takdirde üçüz ve üzeri gebelikler oluşabilir, kadın hayatını riske eden hiperstimulasyon gibi durumlar nadiren de olsa ortaya çıkabilir. Çatlatma iğnesinden 36 saat sonra  laboratuarda yıkanan ve hazırlanan spermlerle aşılama yapılır.

Aşılama günü sabah erkekten 2-5 günlük perhiz sonrası alınan sperm örneği laboratuarda yıkanarak hazırlanır ve konsantre edilerek çok ince bir kateter ile rahime bırakılır. İşlem anestezi gerektirmez, çok basit ve kısadır, ağrısızdır. Normal bir jinekolojik muayene gibidir. Sperm rahime bırakıldıktan sonra 15 dakika istirahat sonrası hasta normal yaşantısına dönebilir. Cinsel ilişki durumu follikül sayısına göre önerilir. Aşılama sonrası progesteron desteği olarak bazı ilaçlar verilebilir, ama şart değildir.

Aşılama Tedavisinde Hangi İlaçlar Kullanılır?

Yumurtalıkların uyarılması  için hap ve iğneler  kullanılır.

Haplar klo***fen sitrat veya letr**ol içerir. Adetin 4 yada 5. gün doktor reçetesine göre günde 1 veya 2 veya 3 adet 5 gün kullanılır. 5 gün kullanıldıktan 2-3 gün sonra follikül takibi için ultrason yapılır. Follikül 18-22 mm olduğunda çatlatma iğnesi yapılır.

İğne tedavisinde gonadotropinler kullanılır. Adetin 2 yada 3 .günü kalem formunda yada sulandırarak anne adayı karından yada koldan her gün yapar. İlaç dozuna göre tedavi başlangıcından 5 ila 7. gün ilk follikül takibi yapılır, sonrasında 2-3 aralıklarla follikül büyümesi izlenir. Follikül çapı18-22 mm olana dek iğne tedavisi devam eder.

Human koryonik gonadotropin yani çatlatma iğnesini follikül çapı uygun olduğunda anne adayı ciltaltına planlanan saatte yapar. Çatlatma iğnesi saati spermin hazır olabileceği saate göre ayarlanır. Çatlatma iğnesi yapıldıktan 34-36-38 saat sonra aşılama yapılır.

Progesteron içeren hap, vajinal fitil yada iğneler özellikle yumurta uyarımı iğnelerle yapılmışsa aşılamadan sonra kullanılmalıdır.

Metformin polikistik overli insülin direnci olan kadınlarda kullanılabilir.

Folik asit içeren vitaminler gebelik planlayan tüm anne adayları kullanmalıdır.

Aşılama Tedavisinde Hangi İlaç Daha İyi?

Yapılan metaanalizler iğne ile yumurtalık uyarılması ile yapılan aşılamada gebelik oranlarının biraz daha fazla olduğunu göstermektedir. Ancak iğne ile yumurta büyütüldüğünde yumurta sayısının fazla olması çoğul gebelik riskini artırır, ayrıca daha pahalıdır. Açıklanamayan infertilitede hap, erkek kaynaklı infertilitede iğne tedavisi uygulanması etkili gösterilmiştir.  Hap ile uyarılarak yapılan aşılamada gebelik elde edilemedi ise ikinci deneme iğne ile yapılmalıdır.

İlaçsız Aşılama Tedavisi Olur mu?

Açıklanamayan kısırlıkta kadında yumurtlama problemi olmadığından anne adayları ‘zaten yumurtlamam oluyor, neden ilaç kullanayım ‘ diye düşünebilirler. Yapılan çalışmalarda ilaçsız yapılan aşılamalarda başarının düşük olduğu görülmüştür. Bu nedenle ilaç kullanılmalıdır. İlaç kullanımı da ne yazık ki çoğul gebelik riskini artırmaktadır.

Aşılama Tedavisinde Kaç Yumurta Olmalıdır?

Aşılama tedavisinde 1 yada 3 follikül olmalıdır. 3 den fazla follikül olduğunda çoğul gebelik riski arttığından dolayı tedavi bırakılır, aşılama yapılmaz. Cinsel ilişki yasaklanır yada kondom kullanılması önerilir. Daha fazla sayıda follikül olduğunda tüp bebek yöntemine geçilebilir.

Aşılama Tedavisinde Yumurta Kaç cm Olmalıdır?

Follikül (yumurta içeren kesecik) 18-22 mm arasında olması tercih edilir. Bu büyüklükteki folliküllerin içinde olgun yumurta olma ihtimali fazladır. Ultrason takiplerinde follikül sayı ve büyüklüğü takip edilirken rahim duvarının da uygun kalınlıkta (7 mm üzerinde) olması önemlidir.

Aşılama Tedavisi Kaç Gün Sürer?

Aşılama tedavisi genellikle 12-15 gün sürer. Ancak polikistik over sendromu olan kadınlarda yumurta büyümesi daha geç olabilir, sabırla beklemelidir. Tedavi uygulayıp adetin 21. gününe kadar bekleyip büyüyen follikül olmaz ise tedavi bırakılır, sonra ki ay ilaç dozu artırılır, yada tüp bebeğe geçilir. Follikülün geç büyümesi tedavinin başarısız olacağını göstermez. Acele edip ilaç dozu artırılırsa bu kez istenmeyen çok sayıda follikül gelişimi olabilir.

Aşılama Tedavisi Kaç Dakika Sürer?

Hazırlanmış spermlerin rahim içine aşılanması (jinekolojik masaya hazırlık, muayene aletinin yerleştirilmesi, ultrason eşliğinde kataterin rahme yerleşmesi ve spermlerin verilmesi) yaklaşık 10-15 dakika sürer. Masada 15 dakika istirahat yeterlidir. Ancak mastürbasyonla sperm vermek, spermin hazırlanması en az 2 saati bulur. Aşılama yapılacağı gün 4 saatinizi işlem için ayırmanız gerekir.

Aşılama Tedavisi Sonrası Kaç Gün Dinlenmeli?

Aşılama tedavisini normal cinsel ilişki gibi düşünmelisiniz. Normal ilişkide erkek menisini vajinaya bırakır ve dinlenmenize gerek yoktur, spermler hareketlidir saniyeler içinde tüplere ulaşır. Aşılamada spermler rahim içine bırakılır, spermler  aynı şekilde hareket ederek saniyeler içinde tüplere ulaşır. Aşılama sorası 15 dakika dinlenmek yeterlidir.

Aşılama Tedavisinden Sonra Cinsel İlişki

Aşılama tedavisi öncesi cinsel ilişki yasağı yoktur. Yumurta gelişimine göre doktorunuz aşılama öncesi ve sonrası cinsel ilişki önerebilir. Çok sayıda yumurta olmuşsa cinsel ilişki olmamalıdır. Bu durum tamamen doktorunuzla karar vereceğiniz bir durumdur.

Sperm Örneği Nasıl Alınır?

Yaklaşık 2-5 gün cinsel perhiz sonrası erkek masturbasyonla steril bir kaba menisini verir. Örnek verirken kayganlaştırıcı yapay jeller kullanılmamalıdır. Aşılama tedavisinde sperm örneği masturbasyonla alınır. Menide spermi olmayan erkeklerde spermler tüp bebek tedavisi için cerrahi yöntemle alınır.

Sperm Yıkanması Nedir?

Meni erkek boşaldığı zaman penisten çıkan erkek üreme hücreleri spermleri içinde barındıran hafif yapışkan bir sıvıdır. Sperm yıkanması spermleri meniden ayırma işlemidir. Aşılama ve tüp bebek tedavisinde spermler bu şekilde meniden ayrılır. Yıkanan spermlerin 10 milyon ve üzerinde olması başarıyı artırır.

Sperm Yıkama Yöntemleri Nelerdir?

Yapılan çalışmalarda kadının tüpüne ulaşan spermlerin kaliteli spermler olduğu gösterilmiştir.  Spermin dölleme kapasitesini belirleyen en önemli iki parametre spermin yapısı ve hareketliliğidir. Kaliteli spermler ancak yumurtayı dölleyebilir. Sperm yıkamada amaç, kaliteli spermlerin seçilmesidir.

Yıkama işlemi boşalmayı takip eden 1 saat içinde yapılarak menide bulunan diğer hücreler, ölü spermler, enfektif ajanlar ayrıştırılır. 2 adet sperm yıkama yöntemi vardır

 1. Swim-up (yüzdürme yöntemi): Spermlerin hareketlerinden faydalanılarak hücrelerin belli bir sıvıda toplanarak seçilmesi esasına dayanır. Spermler ve kültür sıvısı katman halinde bir araya konularak 45 derece eğimle 37 derede sıcaklıkta 1 saat bekletilir. Hareketli spermler sıvının üst ¾ lük kısımda yüzer.
 2. Dansite gradiyent santrifügason yöntemi: Kısaca gradiyent yöntemi olarak adlandırılır. Bu yöntemde meni steril konik bir tüp içerisinde farklı yoğunluktaki sıvı katmanlardan oluşturulan bir sütun üzerine yayılır. En kaliteli spermler konik tüpün en alt katmanında toplanır.

Mikroçip Aşılama Nedir?

Spermlerin belli bir akışkan sistem içinde, mikrokanallar boyunca geçirilerek hareketli olanların seçilmesi ile yapılan aşılamadır. Mikro akışkan sperm ayıklama chip yöntemi (mikro chip) diğer genel yıkama yöntemlerine göre santrifüjasyon basamağı olmaması nedeniyle  son dönemde popüler bir yöntem olarak  kullanılmaktadır. Swim up ve gradient yöntemlerinde spermler santrüfüj yöntemi ile hazırlanır. Mikroakışkan teknolojide santrüfüj yapılmadığı için spermlerin hasar görme ihtimali azdır. Sperm DNA hasarı olan hastalarda tercih edilebilir.

Aşılama İçin Verilecek Spermin Laboratuvarda Hazırlama Yöntemi Önemli midir?

Laboratuarda sperm hazırlığı yaklaşık 2 saat sürer. Yöntemden ziyade laboratuar ekibinin deneyimi, titiz çalışması önemlidir. Yapılan çalışmalarda  sperm hazırlama yöntemlerinin gebelik oranları üzerine anlamlı etkisi olmadığı gösterilmiştir .

Spermin Kalitesi Nasıl Ölçülür?

Semen analizi ile spermlerin sayısı, hareketi ve yapısı (morfoloji) değerlendirilir. Semen analizinde % 4 üzerinde morfolojisi olan,  mililitrede 15 milyon üzeri sayıda % 40 ileri hareketli spermler kaliteli  olarak değerlendirilir.  Sperm kalitesi semen analizi ile ölçülür.

Aşılamanın Başarı Oranı Nedir?

Aşılama tedavisine başarı oranı %10-30 dur. Ortalama %20 denilebilir. İkinci denemede başarı şansı artar.

Aşılamada Başarıyı Etkileyen Faktörler Nelerdir?

 • Kadın yaşı
 • Kadının bazal hormonları ve yumurta sayısı
 • Kısırlık süresi: Kısırlık süresi 6 yılı geçenlerde başarı oranı azalır.
 • Endometrioziste ileri evre başarıyı azaltır.
 • Erkekte toplam hareketli sperm sayısı 10 milyon az ise başarı azalır.
 • Rahim ağzı yani servikste geçirilmiş ameliyatlar başarıyı azaltır.
 • Kullanılan ilaçlar, follikül takibi, aşılamanın zamanlanması, uygulama tekniği
 • Siklus sayısı:İlk 3 siklusta başarı şansı yüksektir. 6 siklusa kadar önerilse de hem başarı oranı azaldığı için, hem de aileye stres ve maliyet yarattığı için en fazla 3 denemeden sonra tüp bebek yapılmalıdır.

Aşılama Tedavisinin Riskleri Nelerdir?

Aşılama tedavisinin ciddi bir riski yoktur. İğne ile yumurta uyarılması ile çok sayıda yumurta gelişmesi overyen hiperstimülasyon riskini oluşturur. Diğer bir risk çoğul gebeliktir. 3 veya daha fazal follikül geliştiğinde çoğul gebelik riski artar. Rahim içine katater yerleştirilmesi enfeksiyon riski oluştursa da steril ve titiz uygulama ile bu risk yok denecek kadar azdır.

Aşılama Tedavisi Hakkında Sorular

En fazla kaç̧ kere aşılama yapılabilir?

İlk 3 siklusta başarı şansı yüksektir. 6 siklusa kadar önerilse de hem başarı oranı azaldığı için, hem de aileye stres ve maliyet yarattığı için en fazla 3 denemeden sonra tüp bebek yapılmalıdır.

Aşılama ve tüp bebek arasındaki fark nedir?

Her iki yöntemde kadına ilaç verilerek yumurta takibi yapılır. Aşılamada 1-3 adet yumurta amaçlanırken tüp bebekte 4-15 arasında yumurta geliştirilmeye çalışılır. Her iki tedavide de çatlatma iğnesi yapılır. Aşılamada mastürbasyonla verilen spermler laboratuar ortamında hazırlanarak kadın rahmine verilir, sperm ve yumurtanın birbirini döllemesi beklenir. Tüp bebekte ise masturbasyonla verilen sperm ve yumurtanın döllenmesi laboratuar ortamında sağlanır, gebelik şansı daha fazladır. Aşılama tedavisi uygun çiftlerde tüp bebek tedavisinden önceki aşamadır.

Aşılamanın tuttuğu nasıl belli olur? Aşılama sonrası gebelik ne zaman gerçekleşir?

Aşılamanın tutması gebelik olması anlamına gelir. Rahim içine verilen spermler hareket ederek tüplere gelir. Karşılaştığı yumurta yada yumurtalar spermle döllendiği zaman döllenmiş yumurtanın tüpten rahime gelmesi ve rahime tutunması 5-7 gün sürer. Rahime tutunduktan sonra trofoblastik hücreler çoğalır ve kanda gebelik testinde bakılan beta Hcg hormonu üretmeye başlarlar. Aşılamanın tuttuğu yani gebelik olduğu kanda bakılan beta Hcg hormonu ile belli olur. Aşılamadan 12 gün sonra kanda gebelik testi kesin sonuç verir. Aşılama tutmadıysa kadın adet görür. Ancak aşılama tedavisinde kullanılan progesteron hormonu gebelik olmasa da adet gecikmesine neden olduğu için bu hormonu kullanan kadınlar kanda gebelik testi yaptırmalıdır. Gebelik yoksa progesteron hormonu kesilir ve 7 gün içinde adet olur. Gebelik var ise ilaç devamına doktorunuz karar vermelidir.

Aşılama tutması için neler yapılmalı?

Aşılamanın tutması yumurta ve spermin kalitesi, döllenmesi, rahim duvarının döllenen yumurtayı kabul etmesi ile ilgilidir. Aşılamanın tutması için ne yazık ki bireysel olarak yapılacak pek bir şey yoktur. Ama ilaçların önerilen şekilde ve saatte kullanılması, sağlıklı beslenme, ideal kiloda olmak önemlidir. Erkeklerin de sağlıklı bir sperm verebilmesi için kilolu olmaması, sigara ve alkolden uzak durması çok önemlidir. Ürolog tarafından erkeğe tedavi başlandı ise sperm parametrelerinde iyileşmeyi sağlamak için en az 3 ay beklenmelidir. Aşılama işleminden sonra 10-15 dakika dinlenmek, kabız kalmamak, stresten uzak doğal bir şekilde beklemek tavsiye edilir.

Çatlatma iğnesinden kaç saat sonra aşılama yapılır?

Çatlatma iğnesinden 36 saat sonra aşılama planlanır. Her zaman 36. saati ayarlamak mümkün olamaz. Çatlatma iğnesinden sonraki 34 ila 40 saat arasında aşılama yapılabilir.Yumurta hücresi ve spermler kadın bedeninde saatlerce canlı olarak kalır. Bazen erkek sperm vermekte zorlanabilir veya laboratuar hazırlığı uzun sürer. Yada kadının idrarının sıkışık olması için beklemek gerekir. Tam 36. saate ayarlanamadı ise üzülmeyin , çatlatma iğnesinden  sonra 34-40 saat arasında aşılama yapılabilir.

Aşılama ağrılı bir işlem midir?

Aşılama ağrılı bir işlem değildir, anestezi gerektirmez. Vajinismus sorunu olup rahat jinekolojik muayene olamayan kadınlarda sedasyon anestezisi ile yapmak gerekli olabilir.

Aşılama yöntemi hangi şartlarda uygulanır?

Aşılama için kadının uygun büyüklüğe gelen follikülü olmalı, toplam hareketli sperm sayısı 5 milyon üzerinde olmalı kadının tüplerinden en az biri açık olmalıdır. Bu şartlar oluşmamışsa aşılama yapılmamalıdır.

Aşılamada kaç tane bebek olur?

Aşılamada follikül sayısı kadar gebelik olabilir. 2 follikül varsa ikiz, 3 follikül varsa üçüz olabilir. 3 follikül olduğunda üçüz ihtimali aile ile konuşulur. Aile hiç riske girmek istemiyorsa siklus iptal edilir. Şansını denemek istiyorsa aşılama yapılır. 3 follikül olduğunda üçüz olacak diye bir kural yoktur. Üçüz olursa gebelik üçüz olarak devam etmeyebilir. 12 haftaya kadar üçüz olursa ailenin rızası ve heyet raporu ile gebeliklerin biri sonlandırılır, ikiz olarak devam eder. Üçüz gebelik anne hayatını tehdit eden bir durumdur ve bebeklerin erken doğma riski çok yüksektir. Tüp bebekte konulan embiyo sayısı sınırlıdır ama aşılamada kaç yumurtanın dölleneceği bilinemez.

Aşılama tedavisinde iğnelere aşırı yumurtalık yanıtı olabilir mi?

Özellikle polikistik over sendromu olan kadınlarda iğnelerle fazla sayıda follikül gelişebilir. Bu durumda tedavi iptal edilir. Yada tüp bebek tedavisine geçilir. Aşılamada en önemli risk çoğul gebelik ve overiyan hiperstimülasyon sendromudur. Aşılama iptal edilirse yada tüp bebeğe geçilirse  riskli durum ortadan kalkar. Nadiren hap tedavisinde de aşırı yumurtalık yanıtı olabilir, siklus iptal edilmelidir.

Polikistik over sendromunda aşılama tedavisi yapılabilir mi?

Evet yapılabilir. Polikistik over sendromunda erkek faktörü yoksa ilk aşamada yumurtalıklar ilaçlarla uyarılır, normal cinsel ilişki önerilir. Bu tedavinin 3-6 siklus uygulanması ile gebelik olmuyorsa aşılama yapılır. Polikistik over sendromu erkek faktörü ile birlikteyse, tüpler açıksa kadının yaşı ve erkeğin sperm durumuna göre aşılama, tedavide ilk seçenek olur.

İlk aşılama tedavisi başarısız olduğunda ne kadar beklemek gerekir?

İlk aşılamada gebelik olmadıysa, takip eden ilk adet kanaması ile 2. aşılama tedavisine başlanabilir. Tabii muayene bulguları uygun olmalıdır. Bazen yumurtalıkların uyarılması basit kistlere neden olabilir. Yeni siklusta tedavi için kistlerin kendiliğinden geçmesi beklenir.

Aşılama tedavisi yaptıranlarda gebelik şansı artar mı?

Evet gebelik şansı artar. Yumurtlaması olmayan kadınlarda ilaçla yumurtlamanın sağlanması, normalde vajinaya boşalan meniden spermlerin rahim ağzından geçmesinde sıkıntı varsa bu aşamanın atlanmış olması, hareketli spermlerin seçilerek yumurtaya daha yakın rahime bırakılması aşılama tedavisi ile gebelik şansını artıran faktörlerdir.

Aşılama ile hamile kalanlar için gebelik riskli gebelik midir?

Aşılama ile gerçekleşen gebelikler riskli gebelik grubunda değildir. Ancak çoğul gebelik varsa, kadın yaşı ileri ise, obezite, diabet gibi ek faktörler varsa gebelik riskli gebelik olarak kabul edilir.

Aşılama tedavisini hangi branş doktoru yapar?

İnfertil çift çöce kadın doğum uzmanına başvurur. Gerekli muayene ve testler yapıldıktan sonra erkekte problem görülürse erkek üroloğa yönlendirilir. Ön hazırlıklar tamamlandıktan sonra aşılama tedavisi kadın doğum uzmanı tarafından uygulanır.

Tedaviside beklentim ne olmalı?

Aşılama tedavisini biraz da doğal bir cinsel ilişki gibi düşünmek gerekiyor. Üreme sağlığında problem olmayan çiftlerde yumurtlama döneminde ilişki olduğunda gebelik ihtimali % 25. Neredeyse aşılama tedavisinde de başarı oranı böyle. Farklı olarak ilaç kullanımı, follikül takibi, spermlerin hazırlanması, aşılama işlemi çiftlerde stres yaratıyor. Sağlıklı beslenme, ideal kiloda olma, sigara ve alkol tüketmeme ve tedavinin uygun yapılması ile olumlu düşünceye odaklanmak gerekir. Ancak gebelik olmaması dünyanın sonu değil, alternatif diğer tedavi seçeneği olan tüp bebek tedavisi var. Tedavinin gebelikle sonuçlanmaması sizin ve doktorunuzun  eksikliği  değil. Sabırla ve umutla gerekirse ikinci, üçüncü denemeler yapılmalı. Bazen de çiftler aşılama ile uğraşmayalım direkt tüp bebek yaptıralım derler. Tüp bebek tedavisinde keşke gebelik oranları % 100 olsa. Uygun çiftlerde hem daha ucuz, hem daha kolay aşılama tedavisi uygulamakta fayda var.

Aşılama tedavi fiyatları nedir?

Kısırlık tedavisi çiftler için gerçekten maliyetli bir tedavi. Çiftteki problemin çok iyi değerlendirilmeli, bilimsel olarak kanıtlanmamış masraflı uygulamalardan kaçınılmalı, en ideal tedavi seçeneği aileye sunulmalıdır. Çaresizce internet araştırmaları, kulaktan dolma bilgilerle çoğu zaman gereksiz ve maliyetli ürünlerin kullanıldığını çok görüyoruz.

Aşılama tedavisinde kadın doğum doktoruna ödenen ücret, ilaçlara ödenene ücret ve sperm yıkama ücreti toplam maliyeti oluşturur. Bu maliyet il, hastane, muayenehane, doktora göre değişir. İnfertilite polikiliniği olan devlet yada üniversite hastanelerinde tedavi SGK kapsamındadır.

***Yılların deneyimi ile aşılama işlememini muayenehanemde titizlikle yapmaktayım. Sperm hazırlığı yani yıkama işlemi  anlaşmalı olduğum özel laboraturlarda yapılmaktadır. Sperm yıkama yöntemi olarak hastanın durumuna göre gradient yöntemi yada mikroakışkan (mikroçip) yöntemi tercih etmekteyim. Mikroçip yöntemi ile sperm hazırlığı daha pahalıdır. Güncel fiyatlar ve aşılama tedavisi ile ilgili ayrıntılı bilgi için 03122877079 u arayabilir, whatsapptan yazabilirsiniz.