KİMYASAL GEBELİK NEDİR?

    Kimyasal(biyokimyasal) gebelik, gebelik testlerinde gebeliğin var görülmesi ancak gebeliğin, ultrasonda görülme aşamasına gelmeden sonlanmasıdır.

    Kadınlar genellikle adetlerinin 14-15. günü yumurtlarlar. Yumurtlama olduğu günlerde ilişki olursa, yumurta ve sperm tüpte döllenir. Döllenme gerçekleşince oluşan embrio yaklaşık 7 gün içinde döl yatağına gelir ve implantasyon adını verdiğimiz yerleşimi gerçekleştirir. İmplantasyon yaklaşık adetin 21. gününe denk gelir. İmplantasyon sonrası hücreler BHCG adını verdiğimiz hormon salgılar ve bu hormon idrar ve kan testlerinizde gebe olduğunuzu gösterir. Kanda en erken gebelik, adetin 21. gününden sonra saptanabilir. İmplantasyon sonrası tutunma gerçekleşmez ise kanama ile gebelik hormonu BHCG düşer, kimyasal gebelik kararı verilir. Kimyasal gebelikte olan kanama ve BHCG değerinin düşüşü, düşük olarak kabul edilmez.

    Kadınlarda adetlerin 7 gün kadar erken ve geç olması normaldir. Günümüzde gebelik testlerini yapmak ve yaptırmak çok kolay olduğundan kadınlar daha adet gecikmeden test yapıyorlar. Eskiden kimyasal gebeliği olan kadınlar, adetlerinin gecikerek olduğunu düşünüyorlardı.

  • Kimyasal gebelik düşük olarak kabul edilmez.
  • Kanda gebelik testi, adetin 21. gününden sonra ve/veya cinsel ilişkiden 8-10 gün sonra sonuç verir.
  • BHCG hormonu kanda tespit edildiğinde 2 günde 2 katına çıkıyorsa gebeliğin normal seyrinde olduğu anlaşılabilir(ancak gebelik kesesinin utrasonda görülmesi, kimyasal gebelik ve dış gebeliği ekarte ettirir).
  • BHCG değeri sonuçları bize gebelik haftasını göstermez. Gebelik haftası ultrasonografik ölçümlerle anlaşılır.
  • BHCG değeri 2000 iu/L olduğunda ancak gebelik kesesi ultrasonla görülebilir.
  • Yardımcı üreme teknikleri kullanılarak olan bir gebelik değilse, adet gecikmeden erken gebelik testi kadında gereksiz anksiyete yaratmaktadır. Erken test yapmak anlamsızdır.
  • Kimyasal gebelik sonrası korunmaya gerek yoktur, tekrar gebe kalabilirsiniz.
  • Gebelik planlayan tüm anne adaylarının gebelik öncesi muayene olması, testlerini doktoruyla görüşmesi en sağlıklı olanıdır. Yapılan kan testi sonuçlarını internete bakarak, sosyal medya aracılığı ile doktorlara sorarak, arkadaş önerisiyle hareket ederek yorumlamak son derece sağlıksızdır.

*** Sağlıklı gebelikler dileğiyle..