İkiz gebelikler (çift yumurta ikizleri) son yıllarda gittikçe artmıştır. İkiz gebelikler 1980 li yıllarda %1.8 görülürken, 2010 lu yıllarda %3.3 e yükselmiş olup, artış üçüz ve dördüz gebelikler için de geçerlidir. Tek yumurta ikizlerin oranı ise etnik grup, anne yaşı ve doğum sayısı ile ilişkili değildir, hemen hemen sabit bir oranda (1000 doğumda 3-5) görülür.

İkiz Gebelik Nedir?

Gebe rahimin iki bebek taşıması ikiz gebeliktir. İkiz gebelikler tekil gebeliğe göre daha fazla risk barındırdığı için yakın takip gerekir.

İkiz Gebelik Oluşumunda Hangi Faktörler Rol Oynar?

İkiz gebelik oluşumunu etkileyen faktörler şöyle sıralanır.

 • Anne yaşı arttıkça ikiz gebelik daha sık görülür. Kadınlar artık daha ileri yaşlarda gebe kalmaktadırlar
 • Doğum sayısı arttıkça, çift yumurta ikizine gebe kalma riski artar
 • Çevresel faktörler: Yaz aylarında gebe kalmak, çift yumurta ikizi olma riskini artırır.
 • Yardımcı üreme teknikleri olan aşılama ve tüp bebek uygulamalarının daha yaygın kullanılması
 • Siyah ırkta ikz gebelik daha çok görülür
 • Kalıtım: Bazı kadınlar birden fazla yumurtlamaya eğilim taşırlar

Çoğul Gebelik ve İkiz Gebelik Aynı mı?

Aynı değildir. Gebe rahminde birden fazla bebek olması çoğul gebeliktir. Bebek sayısı iki ise ikiz, üç ise üçüz, dört ise dördüz gebelik olarak adlandırılır.

İkiz Gebeliklerin Türleri Nelerdir?

Halk arasında bebeklerin tek yumurta yada çift yumurta ikizi olup olmadığı çok merak edilir. Bebekler tek plasentaya sahipse kesinlikle tek yumurta ikizidir. Ancak 2 farklı plasenta yada 2 farklı kese olması çift yumurta ikizi olduğunu kesin göstermez, tek yumurta ikizlerinin bölünme zamanına göre plasenta ve amnion kesesi oluşur. Bebeklerin cinsiyetleri farklı ise çift yumurta ikizleridir.

Çift yumurta (dizigotik) ikizler: Tüm ikiz gebeliklerin yaklaşık 2/3 ünü oluşturur. Birden fazla yumurtlama olmuştur ve farklı spermler tarafından döllenmiştir. Bebekler birbirlerinden tamamen farklı bireylerdir, kan grupları, doku tipleri, görünüşleri farklıdır, cinsiyetleri farklı olabilir. Tek ortak yanları gebelik süreçlerini anne karnında birlikte geçirmiş olmalarıdır. Her bebeğin plasentası ve amnion kesesi farklıdır (daima dikoryonik diamniotik).

Tek yumurta (monozigotik) ikizler: Tüm ikiz gebeliklerin 1/3 ünü oluşturur. Tek bir yumurta, tek sperm tarafından döllenmiş olup sonradan bölünme gerçekleşmiştir. Cinsiyetleri, kan grupları, doku tipleri aynı, görünüşleri benzerdir. Bölünme zamanı plasental oluşum ve kese yapısını belirler.Tek yumurta ikizlerinin çoğu kızdır.

 • Bölünme, döllenme sonrası ilk 72 saat içinde olursa plasentalar ayrı (dikoryonik), amnion keseleri ayrı (diamniotik) ikiz gebelik oluşur. Ultrasonografik görünüm çift yumurta ikizi gibidir.
 • Döllenme sonrası 4-8 gün içinde bölünme olursa tek plasenta (monokoryonik), iki amnion kesesi (diamniotik) ikiz gebelik gerçekleşir.
 • Bölünme, döllenmeden 8-12 gün arasında olursa tek amnion kesesi içinde 2 bebek gelişir, plasenta tektir.(monokoryonik, monoamniotik)
 • Bölünme, döllenmeden 12 gün sonra olursa yapışık ikiz olur. Yapışıklık en çok göğüs bölgesindedir.

Çoğul gebelik yönetiminde plasentanın erken dönem değerlendirilmesi çok önemlidir. İleri haftalarda, 2 farklı plasenta birleşip tek plasenta gibi görünebilir. Bu nedenle ilk 3 ay içinde yapılan ultrasonla durum belirlenmelidir. İki ayrı plasenta varsa, yada bebekler farklı cinsiyette ise dizigotiktir (çift yumurta ikizi). Tek yumurta  ikizlerde ölüm riski çift yumurta ikizlerden 3-4 kat daha fazladır. Tek yumurta  ikiz, dikoryonik(2 ayrı plasenta), diamniotikse (2 ayrı amnion kesesi) risk azalır, dizigotik (çift yumurta) ikizlere benzer.

2 ayrı kese ve 2 ayrı plasenta olması çift yumurta ikizi olduğunu göstermez. Erken bölünme gösteren tek yumurta ikizleri de ultrasonda bu şekilde görülür.

İkiz Gebelik Belirtileri Nelerdir?

İkiz gebelikler çoğu kez gebeliğin ilk üç ayında bulantı, koku hassasiyeti, kusma ve yorgunluğun daha yoğun olması ile belirti verir. İkiz gebeliklerde ayrıca karın   tekil gebeliğegöre daha büyüktür. İkiz gebeliklerde anne adayının demir, folik asit ve kalsiyum ihtiyaçları artmaktadır. Günlük kalori ihtiyaçları tekil gebeliklere göre daha fazla olmaktadır.

İkiz Gebelik Nasıl Teşhis Edilir?

İkiz gebeliklerin tanısı ultrasonografi ile konur. İlk 3 aylık dönemde yapılan ultrasonografi ile plasenta ve amnion kesesinin yapısı değerlendirlerek monoamniotik,  diamniotik, monokoryonik, dikoryonik  ikiz olduğuna karar verilir.

İkiz Gebeliklerle Anne ile İlişkili Riskler Nelerdir?

İkiz gebelikler hem anne hem de bebeklerle ilgili bazı riskleri beraberinde getirir. Bu nedenle ikiz gebelikler riskli gebelik olarak takip edilir.

 • Bulantı, kusmada artış
 • Gebeliğe bağlı şeker hastalığı görülme riskinde artış. İkiz gebeliklerde anne adayının beslenmesi ve dengeli kilo alımı çok önemlidir.
 • Yüksek tansiyon (preeklampsi)
 • Kansızlık
 • Doğum sonrası depresyon riskinde artış
 • Bebeğin eşinin erken ayrılma riski (plasenta dekolmanı)
 • Doğumun genellikle sezaryenle gerçekleşmesi
 • Doğum sonrası kanama riskinde artış
 • Tromboz riskinde artış

İkiz Gebeliklerde Bebeklerde Olası Riskler Nelerdir?

* ** Riskler monokoryonik (tek plasenta) ikizlerde her zaman daha fazladır

 • Bebek ölümü, tek gebeliklere göre 4-7 kat daha fazla görülür. Bu risk monokoryonik, monoamniotik ve monokoryonik diamniotik ikizlerde artmıştır. Plasentadaki ortak damarların varlığı, ikizin birinden diğerine olan kan akımının olması (ikiz-ikiz transfüzyon sendromu)
 • Düşük
 • Anne karnında bebekte yada bebeklerde gelişme geriliği
 • Ağırlıkları uyumsuz ikizler. İki bebek ağırlığı arasında %20 den fazla fark olması
 • Anomali (sakatlık) riskinde artış
 • Erken doğuma bağlı, prematürelikle ilgili problemler

İkiz Gebeliklerde Doğum Ne zaman, Nasıl Olur?

Genellikle doğum 36. haftada gerçekleşir. Riskler 38 haftadan sonra artığı için dikoryonik ikizler 38 haftada doğurtulmalıdır.

 • Komplikasyon olmayan dikoryonik diamniotik ikizler 38 haftada
 • Komplikasyon olmayan monokoryonik, diamniotik ikizler 34-37 haftada
 • Komplikasyon olmayan monoamniotik ikizler 32-34 haftada doğurtulmalıdır.

İdeal doğum şekli ikiz gebeliklerin tipine, haftasına, bebeklerin pozisyonuna, doğum yaptıracak hekimin tecrübesine göre değişir. İkiz gebelik, tek başına sezaryen indikasyonu değildir.

*** Monoamniotik(tek kesede olan) ikizler sezaryenle doğurtulmalıdır

*** Bebekler baş, baş geliyorsa ve 32 haftadan büyük iseler vajinal doğabilirler. İlk bebek vajinal doğup, ikinci bebeğin sezaryenle doğma ihtimali vardır.

*** İkiz gebelik doğumlarında epidural anestezi kullanılabilir

*** Üçüz bebekler tercihen sezaryenla doğurtulmalıdır

Çoğul gebeliklerde, yüksek tansiyon ve doğum sonrası kanama riski yüksek olduğundan gereken önlemler alınmış olmalıdır.

İkiz Gebeliklerde Merak Edilenler

Tek yumurta mı, çift yumurta ikizi mi nasıl anlaşılır?

İlk üç ay içinde yapılan ultrasonografide plasenta ve amnion kesesi değerlendirilerek fikir yürütülür. Ortak tek plasenta varsa, tek yumurta ikizidir. Çift plasenta, ayrı amnion kesesi varsa ya çift yumurta ikizidir yada erekn bölünen tek yumurta ikizidir. Bebeklerin cinsiyeti farklı ise çift yumurta ikizidir. Bebekler aynı cinsiyette ise ya tek yumurta ikizi yada çift yumurta ikizidir.

İkiz gebelikte erken doğum olacağını gösteren testler var mı?

Vajinal ultrasonla rahim ağzı uzunluğunun ölçülmesi, fibronektin bakılması, gibi tarama testleri denenmiş ancak erken doğumu önleme tedavisi kesin olmadığından bakılması bilimsel olarak anlamlı bulunmamıştır.

İkiz gebeliklerde erken doğum önlenebilir mi?

Erken doğumu önlemek için rahim ağzına dikiş atılması (servikal seklaj), progesteron hormon kullanımı, rahim ağzına peser yerleştirilmesi, yatak istirahi, hastaneye yatış erken doğumu önleme için uygulanan yöntemlerdir. Ancak tüm bu yöntemler anlamlı derecede erken doğumu önleyememektedir. Gebelikte artan tromboz  (pıhtı atma) riski nedeni ile gebelerin uzun süre yatak istirahati yapması önerilmez.

İkiz gebeliklerde erken doğum sancısı olursa durdurulur mu?

Bebekler erken doğduklarında solunum problemleri olmaması için kortikosteroid içeren iğneler yapılır (24-34 hafta arası). Kortikosteroidlerin etki göstermesi için 48 saat boyunca kasılmalar ilaçlarla durudurulmaya çalışılır.

İkiz gebeliklerde bir bebek ölürse takip nasıl olur?

İlk üç ayda çoğul gebeliklerin birçoğunda kendiliğinden gebelik kaybı olur. Bu oran ikiz gebeliklerde % 36, üçüz gebeliklerde % 53, dördüzlerde % 65 dir. İkinci ve üçüncü üç ayda ikizlerin %5i, üçüzlerin %17 sinde bebeklerin bir yada ikisinin ölümü gerçekleşir. Plasentalarının durumunu bilmek yaşayan bebeğin takibinde yol gösterir. Monokoryonik ikizlerde ölüm riski daha fazladır. Yaşayan bebekte nörolojik anormallik gelişme olasılığı monokoryonik ikizlerde %18, dikoryonik ikizlerde % 3 dür. Bu risklere rağmen ikiz eşinin hemen doğurtulması bir yarar sağlamaz.

Monokoryonik ikizlerde, yaşayan bebek, tıbbi başka bir neden yoksa 34 haftadan önce doğurtulmamalıdır. Bu karar perinatolog bir meslektaşımızla birlikte alınmalıdır.

Monokoryonik (tek plasenta) ikizlerde neden risk yüksektir?

İkizden ikize transfüzyon sendromu: Monokoryonik diamniotik ikizlerin %10-15 inde görülür. Ortak olan eşdeki damarların birbirine olan akımı ile 2. üç ayda bebeklerden birinin sıvısı azalıp, diğerinde artış görüldüğü zaman tanı konur. Gebelik haftasına ve sendromun ciddiyetine göre tedavi planlanır.bebeklerin büyümeleri uyumsuzdur.

Monokoryonik monoamniotik ikizler riskin en yüksek olduğu gruptur. Bebekler aynı plasentadan beslenirler, aynı amnion kesesi içindedirler. Göbek bağına ait komplikasyonlar sıktır (%80).  İdeal yönetimi bilinmemekle beraber, 24-28 hafta arası günlük takiple 32-34 haftada doğum planlanır.

İkiz gebeliklerde bebeklerin büyümeleri uyumsuz olur mu?

Bazen olabilir. Bebeklerin tahmini ağırlıkları arasında en az % 20 fark varsa uyumsuz büyüme olarak tanımlanır. Ancak tahmini ağırlıklar gebelik haftaları ile uyumlu ise genellikle sorun olmaz. Ancak enfeksiyon, amnion mayinin azlığı, anomali gibi ek bulgular varsa prognoz kötüleşir.

Çoğul gebeliklerde bebek sayısı azaltılabilir mi?

Embriyo redüksiyonu  işlemi ile erken doğum ve diğer komplikasyonların azaltılması sağlanabilir. Embriyo redüksiyonu üç veya daha fazla sayıda embriyo varlığında, bebeklerin kalbine potasyum klorür enjekte edilerek embriyo sayısının ikiye düşürülmesi işlemidir. Amaç çoğul gebeliğe bağlı olabilecek riskleri önlemektir.  Üçüzlerin ikize indirgenmesi pek çok riski azaltır. İşlem yapılacak bebek, plasenta yapısına ve kolay ulaşılabilirliğe göre seçilir.

Kendiliğinden gebelik sonlanma olasılığı olduğundan ve anomali açısından da değerlendirebilmek adına, redüksiyon işlemi genellikle 12 haftadan sonra gerçekleştirilir.

İkiz gebeliklerde erken doğum belirtileri nelerdir?

Rahimde birden fazla bebek olması, amnion mayinin fazla olması rahimde kasılmaları tetikleyerek erken doğum riskini artırır. Ancak her ikiz gebelikte erken doğum olacak diye bir kural yoktur. Erken doğum belirtileri ikiz gebeliklerde de tekil gebeliklerle aynıdır. Erken doğum gebeliğin 24 ile 37 hafta arasında doğumla sonlanmasıdır. Erken doğum belirtileri şu şekilde sıralanır.

 • Düzenli, ritmik rahim kasılmaları
 • Rahim ağzında değişiklikler
 • Karnın alt kısmında adet sancısına benzeyen ağrılar,
 • Vajina ya da karnın alt bölgesinde basınç, baskı hissi
 • Hafif kanama ve lekelenme,
 • Amnion suyun gelmesi

İkizlerin farklı babalardan olma ihtimali var mıdır?

Evet ikizler farklı babalara sahip olabilir. Farklı kişilerin spermleriyle birbirinden az farklı zamanlarda iki ya da daha fazla yumurtanın döllenmesi ile oluşan bu durum süperfekondasyon olarak olarak adlandırılır.

İkiz gebeliklerde doğum sırasında hangi komplikasyonlar ortaya çıkabilir?

İkiz gebeliklerde komplikasyon riski artmakla beraber çoğu ikiz gebe sağlıkla, komplikasyonsuz doğum yapar. Doğum komplikasyonları, kanama, plasenta dekolmanı, yüksek tansiyon, tromboz riskinde artıştır. İkiz gebeliklerin doğumu hem bebekler için hem de anneler için yoğun bakım ünitesi olan hastanelerde tecrübeli bir ekiple gerçekleştirilmelidir.

İkiz gebelikler doğal yolla mı oluşabilir, yoksa üreme tedavisi gereklidir mi?

İkiz gebelikler doğal yollar ile oluşabilir. Doğal olarak her 85 gebeliğin 1’inde ikiz gebelik gerçekleşmektedir. Son yıllarda artan üremeye yardımcı tedavi yöntemleri ikiz gebelik sıklığını arttırmıştır.

İkiz sahibi olma olasılığını artıran genetik faktörler var mıdır?

Evet vardır. Kendisi çift yumurta ikizi olan bir annenin ikiz gebelik yapma olasılığı tekil gebelik yapma ihtimaline göre 2 kat daha fazladır.  Anne tarafından gelen genler, baba tarafından olan ikiz gebelik genlerinden daha etkilidir.

İkiz bebek bekleyen  gebelerin dotor kontrolü ne sıklıkta olmalıdır?

İkiz gebelikte anne adayı bu süreci bedensel ve ruhsal  açıdan tekil gebeliğe göre daha sıkıntılı geçirir.  Gebe beslenmesine çok dikkat etmeli ve aşırı hareketlerden kaçınmalıdır. İkiz gebeliklerde doktor kontrolleri normal gebeliğe göre daha sık olmalıdır.  İkiz gebeliklerin doktor kontrolü iki haftada bir yapılır. Tek plasentası olan ikiz gebelikler 20 haftadan itibaren haftada bir,  çift plasentası olan ikizlerinde ise 28 haftadan itibaren haftada bir takip sıklığı uygundur.

İkiz anne adayları çalışıyorsa doğum öncesi izin 30 hafta dolduğunda başlar. (Tekil gebeliklerde bu süre  32. haftadadır) .Her muayenede kan basıncı ölçülmeli, kilo alımı ve ödem kontrol edilmelidir

İkiz gebelikte hangi testler uygulanmaktadır?

İkiz gebeliklerde yapılan testler tekil gebeliklerle aynıdır.

 • İlk 3 ayda kan sayımı, biokimya, idrar tahlili, vitamin seviyeleri, kan grubu, troid hormon ve enfeksiyon testleri
 • 11-14 hafta arası ense kalınlığı, burun kemiği ve bebeklerin gelişiminin değerlendirildiği ultrasonografi trizomilerin tespit edilebilmesi için yapılmalıdır. İkili, üçlü, dörtlü tarama testlerinde yanılma riski yüksek olduğundan fetal DNA testi tercih edilebilir.
 • 18-22 hafta arası detaylı ultrason, ikiz gebeliklerde anomali riski daha yüksek olduğundan titizlikle yapılmalıdır.
 • 24-28 hafta arası glikoz tarama testi mutlaka yapılmalıdır. Çünkü ikiz gebelerde diabet riski yüksektir. Kan sayımı ve troid hormon testleri tekrar edilmelidir.
 • Gebenin şikayetine göre ek testler yapılabilir.

İkiz gebeliklerde ikili, üçlü, dörtlü, noninvazif(anne kanında fetal DNA) testler yapılabilir mi?

Çoğul gebeliklerde, bebeklerde anomali ,trizomi olma riski, tek gebeliklerden daha fazladır. Örneğin çift yumurta ikizi taşıyan annenin trizomili bebek doğurma riski, aynı yaşta tek gebeliği olan kadından 2 kat daha fazladır. Serum tarama testlerinin duyarlılığı ne yazık ki çoğul gebeliklerde düşüktür. Anne kanında fetal DNA testlerinin duyarlılığının daha yüksek olması için çalışmalara ihtiyaç vardır. Tarama testlerinde risk yüksek çıktığında dikoryonik ikizlerde her iki koriondan biopsi alınmalıdır.

Bebekte kromozomal hastalık tanısı konulursa, Aile sonlandırılmasını talep ederse, trizomili yani hasta bebeğin kalbine ilaç verilerek yaşamına son verilir, diğer bebek takibe alınır. İki bebek de hasta ise ailenin talebine göre ikiz gebelik sonlandırılabilir.

İkiz gebelikte egzersiz yapılır mı?

İkiz gebeliği olan anne adayları kalp atımını hızlandırmadan yürüyüş yapabilirler. Ağırlık kaldırılmayan daha hafif egzersizler, kegel egzersizi yapılmalıdır. Ancak yapılacak olan her egzersiz için doktora danışılmalıdır. Hafif egzersizler 20-24 haftaya kaar yapılabilir. İkiz gebelikte sırt üstü yatarak yapılan egzersizler, ağırlık kaldırmak, direnç uygulamak ve  sıcak havada vücut ısısının arttıracak şekilde yapılan yürüyüşlerden kaçınılmalıdır.

Ayaklarda ödem, kasıkta ağrı, basınç, kasılma hissi, vajinal kanama, yüksek tansiyonu olan gebeler egzersizi bırakmalıdır.

İkiz taşıyan kadınlar için özel beslenme önerileri nelerdir?

Gebelikte kadının vücudunda, yeni bir canlının oluşması ve büyümesi ile bazı değişiklikler meydana gelir. Gebe kadın, hem kendisinin hem de bebeğin gereksinmelerini karşılayabilmek için bu dönemde beslenmesine daha fazla dikkat etmek zorundadır.  Gebelikte meydana gelen anemi yani kansızlık ikiz gebeliklerde daha yoğun olduğundan dolayı C vitamini ve demir içeren gıdalara, kalsiyum içeren gıdaların tüketimine özen gösterilmelidir. Her gün bir su bardağı kadar süt veya yoğurt veya 2-3 kibrit kutusu kadar peynir veya 1-2 kaşık çökelek, 1 adet yumurta veya yumurta kadar et, tavuk, balık tüketilmelidir.

Kurubaklagil yemekleri, mercimekli veya nohutlu çorbalar ihmal edilmemelidir. Yemeklerle birlikte C vitamininden zengin sebzeler (maydanoz,kıvırcık, lahana, biber, domates, karnabahar vb.) meyveler (kuşburnu, portakal, mandalina, elma, şeftali vb. )  tüketilmelidir. Sebze ve meyveler mevsimine uygun olanlardan seçilmelidir. Yemeklerde iyotlu tuz kullanılmalı, yemekler  az tuzlu pişirilmelidir.Yemekler azar azar ve sık sık tüketilmelidir. İkiz gebeliklrde karın daha büyük olduğu için mide ve bağırsaklara baskı ile sindirim sorunları daha sık görülür.

Besin çeşitliliğine önem verilmelidir, sıvı alımı asla ihmal edilmemeli, günde en az 8-10 bardak su içilmelidir. Minearal ve vitamin takviyeleri arkadaş önerileri ile değil doktorun önerisine göre kullanılalıdır.

Gebelik boyunca tekil gebeliklerde önerilen kilo alımı 10-13 kg iken ikiz gebelikte 12-16 kg dur.

İkiz gebeler hangi vitaminleri kullanmalı?

Gebelik öncesi ve ilk üç ay folik asit, 20 haftadan sonra demir takviyeleri kullanmalıdır. Omega 3 içeren multivitaminler faydalıdır. D vitamini ve B12 vitamin seviyeleri düşükse takviye yapılmalıdır. Magnesyum takviyeleri kasılmaları azaltır, uyku ve glukoz metabolizmasını düzenler. Tüm vitamin ve takviyeler doktor önerisine göre kullanılmalıdır.

İkiz- ikiz transfüzyon sendromu nedir?

İkizden ikize transfüzyon  tek yumurta ikizlerinde bebekler aynı plasentayı paylaşıyorsa (monokoryonik)  meydana gelir. Aynı damarı kullanan bebeklerden birine diğerinden daha fazla kan gitmesi olarak tanımlanır. Kanı veren bebek yeteri kadar gelişemeyeceği için, kanı alan bebek de fazla kanın kalbine çok fazla yük bindirerek kalp yetmezliğiyle karşı karşıya geleceği için her iki bebek için de ciddi risk oluşturur.

Ne kadar erken gelişirse risk o kadar yüksektir. Bebekler yaşasa da nörolojik hasar olabilir.

Bir kamera yardımıyla anne karnındaki bebeğin suyunun içine girerek plasentanın üzerinde ortak görünen tüm damarlar belirlenir ve lazerle kapatılarak tedavi edilebilir. Anne karnında yapılan bir ameliyat olduğu için düşük ve erken doğrum riski yüksektir. Bebeklerin plasenta durumlarının ilk üç ayda değerlendirilmesi takip sürecini belirlemek açısından çok önemlidir.

İkiz gebeler tavsiyeler

 • Dışarıdan gelen yorumları dinlemeyin, bilinçli bir şekilde davranın ve kötü hikayeleri dinlemeyin.
 • Yürüyüş, meditasyon yaparak veya müzik dinleyerek size iyi gelecek aktiviteler yapın.
 • İkiz bebek taşımanız fazla yemek yemenizi gerektirmez. Sağlıklı beslenin, fazla kilo almayın. Bu süreci bir beslenme uzmanı ile birlikte yürütmeniz en sağlıklı olandır. Gereğinden fazla kilo almanız şeker hastalığı olma ve tansiyonunuzun yükselme riskini artırır.
 • İkiz gebelik, tekil gebeliğe göre biraz daha riskli olabilir. Bu nedenle düznli takip olun,  doktorunuzun tavsiyelerine uyun.
 • Doğum yapacağınız hastanenin yeni doğan ve erişkin yoğun bakım hizmeti yönünden donanımlı olması gerekir. Bu ortamı doktorunuz sağlayacaktır.
 • 34-35 haftada doğum çantanızı hazırlayın.
 • Bebeklerinizn gelişimini tekil gebelerin bebekleriyle karşılaştırmayın.
 • Çalışan ikiz anne adayları kendinizi iyi hissetseniz de 30 haftada doğum öncesi izne ayrılın.
 • Riskli olur diye hareket etmekten kaçınmayın. Doktorunuzun tavsiye ettiği hareketleri yapabilirsiniz.
 • Elden geldiğince stresten uzak durun. Sigara içmeyin.
 • Doğum haftası ve doğum şekli için doktorunuzun önerilerine uyun.

İkiz gebelik sürecindeki anne adayı ve eşinin bilinçli olması, hurafelerden uzak durması hem bebek hem de kendi sağlıkları açısından oldukça önemlidir. İkiz gebelik olması mutlaka sorun yaşayacağınız anlamına gelmez. Hem keyifli hem de heyecanlı olan bu süreçte bebeklerinizi sağlıkla kucaklamanız inanın sizi takip eden doktorunuzun da dileğidir.